Spojky a spojovací výrazy (A1)

Už na úrovni A1 se student učí jednoduchým způsobem spojovat slova a věty. Podíváme se na to, které spojky a spojovací výrazy by měl umět, jak je demonstrovat a jak je používat. Spojky A1 Vezmeme si k ruce popis referenční…
Jak učit adjektiva na úrovni A2-B2 - čeština jako cizí jazyk

Adjektiva tvrdá a měkká (A2–B2)

V minulém měsíčníku (č. 38, 2023/12) jsme se věnovali problematice tvrdých a měkkých adjektiv na úrovni A1. Dnes se posuneme dál a podíváme se, co by měl student umět na vyšších úrovních. A zaměříme se na měkká adjektiva. Adjektiva…
Jak učit adjektiva na úrovni A1 - čeština jako cizí jazyk

Adjektiva tvrdá a měkká (A1)

Kdy studenty začít učit, že v češtině existují měkká a tvrdá adjektiva? Jak jim vysvětlit rozdíl? Jak obě kategorie procvičovat? A kdy začít s výukou skloňování adjektiv? Adjektiva tvrdá a měkká V češtině…
Imperativ v češtině

Imperativ A2/B1 – 3. část

V předchozích dvou textech jsme se věnovali přímému imperativu pravidelných i nepravidelných sloves a rozdílu ve tvoření imperativu kladného a záporného. Dnes se podíváme na opisný imperativ, tedy nepřímé vyjádření imperativu. Imperativ…

Imperativ A2/B1 – 2. část

V minulém článku jsem se věnovala tomu, jak studentům vysvětlit přímý imperativ pravidelných sloves. Dnes se podíváme na imperativ u nepravidelných sloves a taky na negativní formu imperativu. Imperativ A2/B1 Přímý imperativ Nepravidelná…
Jak učit imperativ

Imperativ A2/B1 – 1. část

Jak naučit studenty imperativ? Několikrát jsem byla svědkem, jak si začínající lektoři nevěděli rady, jak podat téma imperativu jednoduše, a současně představit pravidla, která studentům pomůžou. Pojďme se tedy na imperativ…
Conker.ai jako nástroj do jazykové výuky

Conker.ai pomáhá lektorům

Conker.ai aneb umělá inteligence pro začátečníky. Mám moc ráda Mote – aplikaci, která mi umožňuje připravovat pro studenty krátká audia a vkládat je do dokumentů, prezentací, tabulek nebo webových stránek. A společnost…
Deskriptivní pasivum a jeho studium v češtině jako cizím jazyce

Deskriptivní pasivum (B1)

S pasivem se student poprvé setká na úrovni A2, ale pouze lexikálně. Na úrovni B1 už se ho učí vytvořit a používat. Jak na to? V textu se budeme věnovat deskriptivnímu pasivu. Deskriptivní/složené/opisné pasivum A2 Na…
Reflexivní pasivum a jeho tvoření v češtině

Reflexivní pasivum (B1)

Reflexivní pasivum (i deskriptivní) student poprvé uvidí na úrovni A2, ale studuje ho ho pouze lexikálně. Na úrovni B1 už se ho učí vytvořit a používat. Jak na to? Podíváme se nejdřív na reflexivní pasivum. Reflexivní…
Osobní zájmena na začátku nebo na konci věty a jejich deklinace

Osobní zájmena 3 (A1, A2)

Moji studenti bez rozdílu národnosti bojují s deklinací osobních zájmen. Jestli jsou na tom vaši studenti podobně, pojďme se podívat na to, jak bychom jim mohli pomoct. Tady je díl třetí, poslední: osobní zájmena na první nebo…
Jak učit osobní zájmena po prepozici

Osobní zájmena 2 (A1, A2)

Moji studenti bez rozdílu národnosti bojují s deklinací osobních zájmen. Jestli jsou na tom vaši studenti podobně, pojďme se podívat na to, jak bychom jim mohli pomoct. Tady je díl druhý – osobní zájmena po prepozici. Osobní…