Jak komparovat adverbia

Komparace adverbií (A2)

Studenti si často pletou komparaci adverbií a adjektiv. Takže mercedes jede rychlejší než škodovka nebo venku je teplejší než včera. Podívejme se na to, jak studentům vysvětlit rozdíl mezi adjektivem a adverbiem a jak adverbia…
Komparace adjektiv

Komparace adjektiv (A2)

Porovnávání či srovnávání vlastností je přirozenou součástí naší komunikace. Studenti-cizinci se ho učí vyjadřovat na úrovni A2. Jak jim komparaci adjektiv představit, jak pracovat s pravidly i výjimkami a jak procvičovat? Komparace…
Jak učit spojky v češtině pro cizince

Spojky a spojovací výrazy (B1)

Student na úrovni B1 už by se měl vyjadřovat ústně i písemně v souvětích za použití značného repertoáru spojek a spojovacích výrazů. Podívejme se na to, které to jsou, jak je zapojit do výuky a jak je procvičovat. Spojky…
Jak učit spojky v češtině pro cizince

Spojky a spojovací výrazy (A2)

Student na úrovni A2 by měl používat základní repertoár spojek a spojovacích výrazů jak v písemném projevu, tak v mluvení. Kolik takových slov patří na úroveň A2, jak je zapojit do výuky a jak je procvičovat? Možnosti…
Jak učit spojky v češtině pro cizince

Spojky a spojovací výrazy (A1)

Už na úrovni A1 se student učí jednoduchým způsobem spojovat slova a věty. Podíváme se na to, které spojky a spojovací výrazy by měl umět, jak je demonstrovat a jak je používat. Spojky A1 Vezmeme si k ruce popis referenční…
Jak učit adjektiva na úrovni A2-B2 - čeština jako cizí jazyk

Adjektiva tvrdá a měkká (A2–B2)

V minulém měsíčníku (č. 38, 2023/12) jsme se věnovali problematice tvrdých a měkkých adjektiv na úrovni A1. Dnes se posuneme dál a podíváme se, co by měl student umět na vyšších úrovních. A zaměříme se na měkká adjektiva. Adjektiva…
Jak učit adjektiva na úrovni A1 - čeština jako cizí jazyk

Adjektiva tvrdá a měkká (A1)

Kdy studenty začít učit, že v češtině existují měkká a tvrdá adjektiva? Jak jim vysvětlit rozdíl? Jak obě kategorie procvičovat? A kdy začít s výukou skloňování adjektiv? Adjektiva tvrdá a měkká V češtině…
Imperativ v češtině

Imperativ A2/B1 – 3. část

V předchozích dvou textech jsme se věnovali přímému imperativu pravidelných i nepravidelných sloves a rozdílu ve tvoření imperativu kladného a záporného. Dnes se podíváme na opisný imperativ, tedy nepřímé vyjádření imperativu. Imperativ…

Imperativ A2/B1 – 2. část

V minulém článku jsem se věnovala tomu, jak studentům vysvětlit přímý imperativ pravidelných sloves. Dnes se podíváme na imperativ u nepravidelných sloves a taky na negativní formu imperativu. Imperativ A2/B1 Přímý imperativ Nepravidelná…
Jak učit imperativ

Imperativ A2/B1 – 1. část

Jak naučit studenty imperativ? Několikrát jsem byla svědkem, jak si začínající lektoři nevěděli rady, jak podat téma imperativu jednoduše, a současně představit pravidla, která studentům pomůžou. Pojďme se tedy na imperativ…
Conker.ai jako nástroj do jazykové výuky

Conker.ai pomáhá lektorům

Conker.ai aneb umělá inteligence pro začátečníky. Mám moc ráda Mote – aplikaci, která mi umožňuje připravovat pro studenty krátká audia a vkládat je do dokumentů, prezentací, tabulek nebo webových stránek. A společnost…