Jak učit spojky v češtině pro cizince

Student na úrovni A2 by měl používat základní repertoár spojek a spojovacích výrazů jak v písemném projevu, tak v mluvení. Kolik takových slov patří na úroveň A2, jak je zapojit do výuky a jak je procvičovat? Možnosti nabídne tento text.

Spojky A2

Opět si vezmeme k ruce popis referenční úrovně A2 Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2.  Spojky a spojovací výrazy můžeme vytáhnout do následujících schémat.

Spojky – jak je prezentovat

Jak jsem uvedla v textu pro úroveň A1, spojky je třeba prezentovat v kontextu. Vhodná témata nabídnou učebnice a další si můžeme připravit sami. Základem se opět stane text. Probíráte například známé české osobnosti nebo téma cestování, sport, dopravní prostředky, muži vs. ženy apod.? Tam všude by se vám mohl hodit text o Elišce Junkové.

Spojky v kontextu

Eliška Junková

Práce s textem by měla být mnohem komplexnější než jenom cvičení, která zahrnou spojky. Důležité je předučit nová slova, zařadit několik úkolů ke čtení s porozuměním, na čtení navázat aktivitou rozvíjející alespoň jednu další řečovou dovednost. A jednou z možností, jak text využít, je i procvičení spojek. Nabízím práci s konjunkcemi na principu gradace obtížnosti – jeden text a tři cvičení s postupně vzrůstající náročností.

Cvičení č. 1

výběr spojek 

Cvičení č. 2

nahrazování spojek synonymy

Cvičení č. 3

doplňování spojek 

 

Pokud vás zajímá, jak s podobnými texty pracovat šířeji s důrazem na řečové dovednosti, právě o tom mluvím na kurzech pro lektory, jak učit řečové dovednosti – čtení, poslech, psaní a mluvení. Podívejte se, jestli mají aktuálně vypsané termíny. Inspiraci najdete taky v pracovních listech pro úroveň A2 na téma volný čas, nakupování a Karel IV.

A jak učíte a opakujete spojky vy?

Mohlo by vás taky zajímat:

18. 3. 2024

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *