Informace o zpracování osobních údajů pro klienta

Lektorka Jitka Pourová
se sídlem: Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 – Řepy
IČ: 043 00 092
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 17
Kontaktní e-mail: jitka-pourova@seznam.cz
Tel. č.: 00420 608 750 704
(dále jen „správce“)

1. Správce a klient vstoupili do smluvního vztahu za účelem provedení korektury textu. Správce je tedy za účelem smluvního plnění a administrace korektury podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů oprávněn zpracovávat následující osobní údaje studenta:

a. Jméno a příjmení klienta
b. Bydliště
c. E-mail
d. Telefonní číslo
e. Název společnosti
f. IČ, DIČ / Datum narození

2. Správce bude osobní údaje klienta zpracovávat po dobu poskytování služeb, které si klient objednal, a po ukončení poskytování služeb po dobu 3 let.

3. Správce osobních údajů prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, kromě případných zaměstnanců či subdodavatelů správce, případně zpracovatelům – poskytovatelům softwarů (například cloudových uložišť, databází apod.). Veškeré údaje o klientovi jsou zpracovávány v digitální formě.

4. Na poskytnutý osobní údaj, e-mail, může správce klientovi bez jeho dalšího souhlasu zasílat
e-maily bezprostředně se týkající korektury nebo obchodní sdělení týkající se obdobných služeb, které si klient již u správce objednal. Zasílání těchto sdělení může klient kdykoliv zrušit proklikem
v e-mailu.

5. Klient má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

– požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
– požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po správci výmaz osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Žádost o výmaz osobních údajů klienta bude mít za následek odebrání klienta z databáze studentů a likvidaci všech poskytnutých údajů, pokud není správce oprávněn nebo povinen osobní údaje dále zpracovávat na základě jiného právního důvodu.

Použití cookies

Správce používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Web používá funkční cookies, které jsou nezbytné pro plné fungování webu. Tyto cookies jsou uvedeny v tabulce níže.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Funkční cookies Youtube.com Získání statistických a analytických informací při přehrávání vidí z platformy Youtube Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění