Mgr. Jitka Pourová

Učím cizince česky. Pomáhám jim žít v Česku bez jazykové bariéry a uspět v práci nebo ve studiu.

Češtinu učím od roku 1994. Vystudovala jsem bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy včetně státní zkoušky z psychologie a pedagogiky. Začínala jsem jako učitelka českého jazyka na základní škole v Praze. Zájem o češtinu jako cizí jazyk mě přivedl do nástavbového kurzu pro lektory češtiny pro cizince. Od roku 2013 už se věnuji pouze výuce cizinců.

Učím češtinu v individuálních i skupinových kurzech, soukromě i ve firmách. Učím Slovany i neslovany. V kurzech jsem se zatím setkala se studenty z více než 60 zemí světa. Jejich motivace ke studiu je různá, ale vždycky se snažíme společně se zaměřit na to, kde a jak můžou/chtějí/potřebují využít češtinu v praxi. A tomu pak přizpůsobíme výuku.

Mluvím anglicky (mezinárodní zkouška FCE a STANAG 6001, 3. stupeň) a rusky. Oba jazyky můžu použít jako zprostředkovací pro začínající studenty.

Vedu kurzy pro lektory češtiny jako cizího jazyka, akreditované MŠMT, zaměřené na rozvoj profesních dovedností. Jsem akreditovanou institucí MŠMT. Pro kolegy-lektory vydávám měsíčník Rozehrajte lekce češtiny. Sdílím v něm své tipy i materiály do výuky a příklady dobré praxe.

Stejně jako moji studenti se i já stále učím. Pomáhají mi v tom sami studenti, také kolegové lektoři nebo členství v Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka.

O tom, jak se cizinci učí česky, jsem si povídala v České televizi v Sama doma, v Českém rozhlase – Radiožurnálu se Zuzanou Burešovou nebo s Barborou Hedánkovou pro Deník.cz. Česká televize natáčela v mé lekci, jak se připravují cizinci na zkoušku k získání trvalého pobytu. A v Sama doma jsme mluvili taky o Mezinárodním dnu mateřského jazyka.

Přispěla jsem rovněž kapitolou o propagaci jazykových freelancerů do knihy Lucie Gramelové Buď špička mezi lektory.

Dělám jazykové korektury. Upravuji texty klientů, aby je mohli bez obav zveřejnit.

Korekturám českých textů se věnuji od roku 1995. Pracuji či pracovala jsem např. pro společnosti Vigour, Mensa, Continental Gallery, Chicory, nakladatelství Portál, Aspena, REBO Production, Knižní klub nebo pro Sdružení Linka bezpečí. Koriguji taky individuální texty.

Dříve jsem se vedle výuky a korektur věnovala také zaměstnáním v jiných oborech. Kromě bohemistiky jsem vystudovala ještě obor informační studia a knihovnictví, kombinovala jsem proto obě zaměření. Pracovala jsem jako vedoucí marketingu nakladatelství Portál, ve státní správě jako referentka i manažerka. Získala jsem tím cenné zkušenosti a rozšířila jsem si rozhled. To mi dnes pomáhá při práci se studenty mnoha různých profesí i mentalit, stejně jako při práci s texty z rozličných oborů. Od roku 2015 jsem na volné noze.

Více o mně najdete v níže uvedeném přehledu profesních milníků, mém profilu na LinkedIn a Na volné noze. Podívejte se také na reference mých studentů, kolegů a klientů.

Profesní milníky:

2021–2025

  • Akreditace MŠMT udělena instituci Jitka Pourová k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Akreditace MŠMT udělena vybraným kurzům pro pedagogy (lektory češtiny pro cizince)

2016–doposud

  • Individuální či skupinové lekce se zaměřením podle potřeb studentů
  • Průběžná příprava zahraničních studentů na složení zkoušky z českého jazyka, například pro získání trvalého pobytu v ČR (A1), českého občanství (B1), přijímacích zkoušek na české střední školy (B2)
  • Roční jazyková příprava skupiny zahraničních studentů na přijímací zkoušky na vysoké školy, progres z úrovně 0 na B2
  • Metodické vedení kurzů pro kolegy-lektory cizích jazyků
  • Vedení kurzů pro Čechy k upevnění znalostí z češtiny v praxi

2015–doposud

  • Freelancer

2009–2015

  • Manažerské působení v nakladatelství Portál, s.r.o., vedoucí oddělení marketingu, komplexní zajištění propagace knih nakladatelství, komunikace s médii a veřejností, internetový marketing…

2002–2008

  • Manažerské působení na Ministerstvu obrany ČR, zástupkyně ředitele úřadu, koordinace činnosti úřadu při zpřístupňování dokumentů žadatelům, přednášková činnost, komunikace s veřejností

Fotografie lektorky: David Nogol