Jazykové korektury českých textů

 

Proč dělat jazykovou korekturu?

Budete si jisti, že výsledný text můžete poslat do světa bez obav o jeho kvalitu a vaši reputaci.

 

Pomůžu vám, když potřebujete korekturu

  • beletristických textů                                                                          populárně naučných i odborných textů
  • článků                                                                                               bakalářských a diplomových prací
  • firemních textů                                                                                  textů pro webové stránky
  • smluv                                                                                                původních textů i překladů
  • letáků                                                                                                korespondence
  • a dalších vašich textů.

 

Co je jazyková korektura?

Jazyková korektura textu zahrnuje opravy pravopisných, gramatických a stylistických chyb, nepřesností, nesrovnalostí mezi překladem a rukopisem nebo mezi výtiskem sazby a rukopisem.

 

Druhy jazykových korektur

Vyberte si ze tří druhů korektur:

1.       Základní korektura gramatická a pravopisná

Opravím ve vašem textu gramatické a pravopisné chyby, překlepy, interpunkci (čárky a další znaménka ve větě). Korektura je vhodná spíše pro krátké texty, u nichž můžete garantovat stylistickou správnost, a také pro texty, kde z jakýchkoli důvodů nechcete, aby vám do jejich obsahu zasahoval někdo další.

2.       Stylistická korektura

Udělám základní gramatickou a pravopisnou korekturu a navíc provedu i stylistické úpravy. Opravím například pořadí slov ve větě, opakující se slova, chyby ve větné stavbě apod. Zkontroluji také, jestli zvolený styl odpovídá předpokládanému účelu dokumentu. Výsledkem bude srozumitelný, přehledný a čtivý text. Tuto komplexní korekturu doporučuji provést u všech materiálů.

3.       Předtisková korektura

Po základní a stylistické korektuře váš text připravený k tisku nebo publikování znovu zkontroluji a opravím typografické chyby, špatné formátování, zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, vložení obrázků apod. Korektura je vhodná pro dokumenty před jejich odesláním do tiskárny nebo před publikováním, např. v PDF na internetu (propagační materiály, brožury apod.).

 

Elektronické zpracování

Program Word: korekturu provádím v režimu sledování změn. Vy tak uvidíte všechny opravy. Pokud budete chtít, text vám můžu poslat ve dvojím provedení – s vyznačenými změnami a s již přijatými změnami. S druhým dokumentem pak můžete dále pracovat bez jakýchkoli dalších úprav.

Program PDF: změny zaznamenávám v režimu poznámek a komentářů.

 

Odborná kvalita

Jazykové korektury provádím v souladu se základními normami, kterými jsou Pravidla českého pravopisu a norma ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

 

Ceník

Základní jednotkou pro korekturu je normostrana (NS), tj. 1 800 znaků na stránce včetně mezer.

Druh korekturyCena za 1 NSOd počtu 100 NS a více
Základní korektura60 Kč50 Kč
Stylistická korektura80 Kč65 Kč
Předtisková korektura110 Kč90 Kč

V případě expresní korektury (do 48 hodin) účtuji příplatek ve výši 20 % z fakturované ceny.
Před zahájením korektury vám vždy pošlu informaci, kolik normostran váš text obsahuje a jaká bude výsledná cena. Ta se potom během práce již nezmění. Nejsem plátce DPH, cena je konečná.
Poskytuji slevu pro žáky/studenty základních, středních a vysokých škol a pro neziskové organizace.

 

Jak to funguje od objednávky až po dodání korektury

Informace o zpracování osobních údajů pro klienta

 

Podívejte se,

co o mně řekli klienti.

Chcete si nechat zkontrolovat text?

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva