Už na úrovni A1 se student učí jednoduchým způsobem spojovat slova a věty. Podíváme se na to, které spojky a spojovací výrazy by měl umět, jak je demonstrovat a jak je používat.

Spojky A1

Vezmeme si k ruce popis referenční úrovně Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Ten nám jako na podnose nabídne to, co by měl student znát. V sekci gramatiky najdeme samostatnou část o spojkách a v části syntaxe o souvětí. Požadované znalosti můžeme shrnout do jednoduchých schémat.

 

Spojky – jak je prezentovat

Samotná znalost konjunkcí a spojovacích výrazů je pro studenta málo užitečná, pokud neví, jak je použít. A k tomu je třeba zvolit vhodný způsob, jak jim je prezentovat. Učebnice nás i studenty dobře provádějí jednotlivými tématy, komunikačními situacemi, gramatikou a slovní zásobou. V nich jsou „rozpuštěny“ i spojky, student si je přirozeně osvojuje v kontextu.

Pokud chceme konjunkce komplexněji procvičit, například po skončení úrovně A1 nebo jejích částí nebo při přípravě na zkoušku, doporučila bych zůstat u jejich demonstrace v souvislém a tematicky zaměřeném textu.

Spojky v kontextu

Cvičení č. 1: Dobrý den, jsem Marta

Studenti nejdřív doplňují spojky do textu. Pak využijí text jako model, píšou o sobě a konjunkce dál procvičují.

Cvičení č. 2: Otázky a odpovědi

Studenti poslouchají otázky a odpovídají. Přitom kopírují otázky, a tedy i konjunkce.

 

A jak učíte a opakujete spojky vy?

Mohlo by vás taky zajímat:

11. 2. 2024

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *