Jak učit adjektiva na úrovni A1 - čeština jako cizí jazyk

Kdy studenty začít učit, že v češtině existují měkká a tvrdá adjektiva? Jak jim vysvětlit rozdíl? Jak obě kategorie procvičovat? A kdy začít s výukou skloňování adjektiv?

Adjektiva tvrdá a měkká

V češtině pracujeme se třemi druhy adjektiv – tvrdými, měkkými a přivlastňovacími. Zaměříme se na první dva. Ve výuce s nimi začneme už na úrovni A1 jednoduše proto, že jinak by studenti byli ochuzeni o praktickou a zajímavou slovní zásobu.

Adjektiva tvrdá a měkká A1

Na úrovni A1 se studenti nejdříve naučí, že existují tyto dvě kategorie a jak je poznat. Důraz je jednak na koncovce v maskulinu (nový vs. kvalitní) a také na rodovém rozlišení (nový, nová, nové vs. kvalitní).

Rozlišování tvrdých a měkkých adjektiv je pro studenty náročné, proto se obvykle uchylujeme k memorizaci měkkých adjektiv. Jejich počet je obecně menší a na úrovni A1 velmi limitovaný. Doporučuji držet se učebnice. Pokud pracujete např. s Češtinou expres A1/1, začíná se ve 3. lekci u tématu Jídlo a pití adjektivy kvalitní, kuřecí, hovězí; v lekci 4 přidáme některé vlastnosti jako inteligentní, moderní, aktivní atd. Pomalu, postupně a v kontextu, protože naším cílem je především pomoci studentům zvládnout komunikační situaci (v restauraci, u doktora, na úřadě…), nikoli je „jen“ naučit gramatiku.

Adj. měkká A1

Vzhledem k tomu, že student A1 si osvojuje gramatiku do velké míry pamětně, memorizace se mi osvědčila. A k tomu procvičování.

 

Procvičování

Cvičení 1: výběr z možností

K fixaci grafické (vizuální) formy adjektiv můžeme využít klasické „výběrové“ cvičení. Studenti vybírají správnou formu adjektiva. Jde nám hlavně o zapamatování formy slova a o schopnost rozlišovat dva druhy adjektiv.

Cvičení 2: poslechový kvíz a výběr z možností

Procvičování můžeme spojit i s tréninkem výslovnosti -ný vs. -ní. Poté můžeme zařadit následující cvičení, v němž student trénuje poslech – zvukovou podobu slova.

Deklinace

Podle popisu úrovně Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1 se předpokládá studentova znalost adjektiv v nominativu, akuzativu a genitivu v singuláru i plurálu.

Důležitá je opět pozvolnost a posloupnost. A znovu bych doporučila následovat učebnice. Např. už zmíněná Čeština expres A1/1 v lekci 3 naučí studenty nejdřív akuzativ sg. při objednávání jídla v restauraci (dám si dobrý kvalitní guláš, dobrou kvalitní kávu a dobré kvalitní pivo – zatím bez mužského životného rodu). A v následujících lekcích přidává další učivo (akuzativ Ma sg.: Mám hodného aktivního bratra a vysokou inteligentní sestru. / genitiv sg.: Jdu do velkého moderního obchodu, kina a do velké moderní školy atd.). U nominativu plurálu mužského životného rodu se tolerují koncovky „nespisovné“ (starý muži), protože tato problematika spadá do úrovně A2.

Osobně dávám přednost na A1 znalosti deklinace substantiv. S adjektivy studentům pomáhám, například jim při mluvním nebo písemném cvičení předepisuji správnou podobu slov, která pak používají, a tím je fixují pamětně. Podobně k tématu přistupují i mnohé učebnice, doporučuji věnovat jim pozornost.

A jak učíte tvrdá a měkká adjektiva vy? Ráda k tomuto textu připojím vaše nápady nebo cvičení.

Mohlo by vás taky zajímat:

Jak jsem zmínila výše, lekce není jen gramatika, ale stojí na jiných pilířích. Jak ji tedy postavit, co by v ní být mělo, jak poskládat jednotlivé aktivity, abychom efektivně a metodicky správně sledovali cíl? To je náplní mého kurzu pro lektory Jak připravit hodinu češtiny jako cizího jazyka. A jestli vás zajímá blíž úroveň A1, doporučuji kurz Jak učit češtinu cizince-začátečníky. Podívejte se, jestli mají vypsané termíny.

Více materiálů k úrovni A1 najdete taky v těchto pracovních listech.

20. 12. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *