Česká diakritika a jak ji trénovat

Moji studenti nesnáší diakritiku. Je pro ně těžké naučit se, kde se píše čárka a kde háček a kde se nepíše. A co vy? Jestli si taky nejste jistí, jak správně psát česká písmena, tenhle text je pro vás. Dozvíte se, co je diakritika, jaká má pravidla a jak ji trénovat.

Česká diakritika

V minulé části jsme si řekli, co je diakritika.  A taky jsme hodně trénovali poslech, který je moc důležitý pro psaní diakritiky. Dneska se podíváme na některá pravidla: kdy píšeme čárku nebo háček vždycky.

Pravidla

Diakritika není loterie. V češtině existují některá pravidla, která fungují na 100 %. Můžete je memorovat a pak aplikovat vždycky, když píšete.

Pravidlo č. 1: Substantivum neutrum – typ nádraží

Substantivum neutrum – typ nádraží – musí být na konci dlouhé.

 

Pravidlo č. 2: Adjektivum

Adjektivum musí být na konci dlouhé.

 

Pravidlo č. 3: Slovesa -AT

Slovesa -AT v prézentu musí mít dlouhou konjugaci.

 

Pravidlo č. 4: Slovesa -ET/-IT

Slovesa -ET/-IT v prézentu musí mít dlouhou konjugaci.

 

Pravidlo č. 5: Slovesa – minulý čas

Slovesa v minulém času nikdy nejsou dlouhá.

 

Pravidlo č. 6: Nikdy háček

Po L, S, Z, C, R, J nikdy nepíšeme háček.

 

Další pravidla

Další pravidla psaní diakritiky najdete tady. Ve schématu klikněte na sekci Pravidla.

 

Trénink

Co potřebujete dělat, abyste uměli diakritiku? Psát a poslouchat a mluvit. Čárku (kroužek a háček) musíte umět napsat, musíte je umět slyšet a musíte je umět říct.

V tomto textu budeme hodně poslouchat a taky psát.

  1. Otevřete online cvičení. Udělejte je jednou, dvakrát, třikrát. Pak ještě další den. A ideálně ještě jednou. Cíl je, abyste slova a pravidla fixovali a používali je automaticky. Taková cvičení vám pomůžou.
  2. Na papír napište další slova pro každé pravidlo. Můžete se podívat do učebnice, do sešitu, do českých knih, médií, na internet… Hledejte minimálně 10 dalších slov pro každé pravidlo. Pak si přečtěte všechna slova. Čtěte nahlas. Papír si uložte. Přečtěte si slova ještě jednou další den. A ideálně ještě jednou.
  3. Vyberte si 3 slova pro každé pravidlo. Napište větu a použijte je. Poproste lektora nebo nějakého Čecha (kolegu v práci, kamaráda, souseda…), jestli může vaše psaní zkontrolovat.

A1

A2

B1

B2

C

Další trénink

Další online cvičení na trénink diakritiky najdete tady. Ve schématu klikněte na sekci Cvičení.

 

Jak trénovat diakritiku

  1. Graficky fixujte slova. Když se učíte nová slova, koncentrujte se na to, jak vypadají. Fixujte, kde je čárka, kde háček.
  2. Čtěte české texty a knihy. Tam uvidíte milionkrát česká slova a jejich grafickou formu. Pomůže vám to fixovat ji.
  3. Poslouchejte češtinu. Zkuste slyšet dlouhé a krátké vokály a měkkou výslovnost. Představujte si grafickou formu slov, která slyšíte.
  4. Trénujte výslovnost. Procvičujte – poslouchejte audia a opakujte.
  5. Mluvte česky 😊. Trénujte s Čechy. Zkoušejte si to, co jste se naučili. Vyslovujte hezky dlouze, měkce…

Chcete trénovat víc?

Diakritika je v češtině důležitá. Jedna čárka může udělat velký rozdíl: horký vs. hořký / praní vs. přání… Dobrá zpráva je, že se ji můžete naučit. Potřebujete trénink, čas a trpělivost 😊.

 

Příště

V dalším dílu se podíváme na to, jak psát diakritiku na počítači a jak si nastavit českou klávesnici.

Přečtěte si taky:

10. 12. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *