Trénujte výslovnost na krátkých větách – jazykolamech. Poslouchejte audionahrávku a opakujte.

 

1. Dlouhé vokály a akcent: Má máma má malou zahrádku.

Poslouchejte audio.

 

 

2. C, S – Č, Š: Na cvičišti čtyři svišti piští.

Poslouchejte audio.

 

3. Ř: Vytři ty tři trychtýře.

Poslouchejte audio.

 

4. H: Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí.

Poslouchejte audio.

 

5. CH: Chlupatý pes pana Máchy chytil blechu.

Poslouchejte audio.

 

6. DĚ, TĚ, NĚ: Děti se těšily na koně.

Poslouchejte audio.

 

7. DI, TI, NI: To dítě nikdy není potichu.


Poslouchejte audio.

 

8. ASIMILACE VP → FP: V pondělí a v pátek mám lekce češtiny v Praze.

Poslouchejte audio.

 

9. ASIMILACE ZP → SP, ZK → SK, ZT → ST:

Vlak do Ostravy jede z Prahy, z Kolína a z Ostravy.

 Poslouchejte audio.

 

10. R, L, AKCENT: Královna Klára na klavír hrála.

Poslouchejte audio.

 

11. L: Poslal posel posla pro slámu.

 

Poslouchejte audio.

 

12. CH: Jáchym se chechtá kachně na chodníku.

Poslouchejte audio.

 

Další materiály na trénink výslovnosti

Trénink výslovnosti délky a akcentu: Byt není být

Trénink výslovnosti e a ě: Květina kvete v květnu

Trénink výslovnost i /y: Mít a mýt – slyšíte rozdíl?

Trénink výslovnosti h a ch: Hodíte, nebo chodíte?

Trénink výslovnosti c a č: Jak často cvičíte s činkami?

Trénink výslovnosti s a š: Soused si ušil nové šaty