How to practise prepositions and stress in Czech

Akcent a prepozice

Dělá vám problém česká výslovnost? Nabízím vám další malý trénink. Dnes se podíváme na akcent a prepozice.

 

Co je akcent a kde je v češtině

  • Akcent = vyslovím tu část slova silně = BUM.
  • Akcent (přízvuk) v češtině = vždycky na první slabice ve slově nebo na prepozici, kde je vokál.

Co je slabika?

  • 1 slabika: dům, sklo, říct, mám, vím. Celé slovo má akcent.
  • 2 slabiky: máma – /ma (akcent = má), nevím – ne/vím (akcent = ne), Praha – Pra/ha (akcent = Pra), Brno – Br/no, místnost – míst/nost, pražský – praž/ský. Akcent má první slabika.
  • 3 slabiky: dokument – do/ku/ment, nádraží – /dra/ží. Akcent má první slabika.
  • 4 slabiky: republika – re/pu/bli/ka, učebnice – u/čeb/ni/ce. Akcent má první slabika.

Audio

Poslouchejte a opakujte. Audio

 

 

Akcent a prepozice

Když má prepozice vokál, akcent je na prepozici.

  • Co je vokál: a, e, i/y, o, u

Prepozici vyslovíme silně (BUM). Není pauza mezi prepozicí a slovem.

 

a) Prepozice s vokálem – slova

do školy, na fotbal, ke kamarádovi, u metra, ze Španělska, se sestrou, před obchodem, nad stromem

Prepozice do/na/ke/u/ze/se/před/nad mají vokál = akcent je na prepozici.

Audio

Poslouchejte a opakujte. Audio

 

b) Prepozice s vokálem – věty (pomalu a silně)

Ve středu jdeme ze školy do fitness. Ve tři hodiny pojedeme na nákup do supermarketu.

Audio

Poslouchejte a opakujte. Audio

 

c) Prepozice s vokálem – věty (normální tempo)

Ve středu jdeme ze školy do fitness. Ve tři hodiny pojedeme na nákup do supermarketu.

Audio

Poslouchejte a opakujte. Audio

 

 

Když prepozice nemá vokál, akcent je na první slabice.

Není pauza mezi prepozicí a slovem. První slabiku slova vyslovíme silně (BUM).

 

a) Prepozice bez vokálu – slova

tě, k poště, s maminkou, k moři, s kamarádem, z Česka, v Evropě, z obchodu

   Poslouchejte a opakujte. Audio

 

 

Podívejte se taky na video, kde trénují studenti.

 

b) Prepozice bez vokálu – věty (pomalu a silně)

jezdíme k moři. Moře v Itálii je čisté. Z Itálie jedeme domů. Bydlíme v Česku, v Praze.  

Audio

Poslouchejte a opakujte. Audio

 

c) Prepozice bez vokálu – věty (normální tempo)

jezdíme k moři. Moře v Itálii je čisté. Z Itálie jedeme domů. Bydlíme v Česku, v Praze. 

Audio

Poslouchejte a opakujte. Audio

 

d) Další trénink najdete tady.

 

A teď porovnejte akcent na prepozici s vokálem a bez vokálu.

 

Jak trénovat dál?

 

Přečtěte si také první (délka a akcent), druhou (e/ě), třetí (i/y), čtvrtou (h/ch), pátou (c/č), šestou (s/š), sedmou (ř) a osmou (r) část seriálu o výslovnosti.

Tento text v angličtině.

10. března 2023

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *