Jak komparovat adverbia

Studenti si často pletou komparaci adverbií a adjektiv. Takže mercedes jede rychlejší než škodovka nebo venku je teplejší než včera. Podívejme se na to, jak studentům vysvětlit rozdíl mezi adjektivem a adverbiem a jak adverbia stupňovat.

Komparace adverbií (A2)

S komparací adverbií začínáme studenty seznamovat na úrovni A2 (viz Rámec a popis úrovně A2). Učebnice nás vedou jak tématy, na nichž je vhodné gramatiku demonstrovat, tak pravidly komparace. Namátkově vybírám.

Učebnice

 • Čeština expres A2/2, lekce 11 – Zvířata
 • Česky krok za krokem 1, lekce 22 – Práce
 • Některé učebnice zařazují komparaci adverbií až do úrovně B1, např. Česky, prosím III.

Tak jako už mnohokrát doporučuji využít komunikačního způsobu výuky – demonstrovat gramatiku (komparaci adverbií) na konkrétní komunikační situaci, k jejímuž zvládnutí ji student potřebuje. Izolované vysvětlování gramatiky je mnohem méně efektivní.

 

Tvoření adverbií

Předtím, že začneme komparovat, musíme nejdřív studenty naučit, jak se adverbia tvoří. Tedy z adjektiv. V rámci signální gramatiky můžeme využít otázky jaký? vs. jak?/kde?/kdy?/proč?… A dalším signálem je vazba adjektiva na substantivum a adverbia na verbum.

 

Pomáhám si také jednoduchým schématem.

 

Trénink

A důležitý je trénink – jak drilem, tak v kontextu. Kromě cvičení v učebnicích se studenty používám například tento Quizlet set nebo online křížovku.

 

Komparace adverbií – pravidla

Obecně lze říci, že komparativy adverbií nejčastěji tvoříme pomocí přípon:

 • -ěji
 • -eji

A pak jsou tu výjimky – nepravidelné tvoření u některých příslovcí.

Abychom nemuseli v učebnicích zpětně dohledávat kapitolu o komparaci, když si ji potřebujeme zopakovat, vytvořila jsem schéma, které používám se studenty.

 

Schéma je zjednodušené i s ohledem na (malé) množství slovní zásoby A2.

Zvládnutí komparativu je praktické i z toho důvodu, že superlativ (3. stupeň adverbií) je pak už snadné vytvořit pomocí prefixu nej-.

 

A podobně jako u komparace adjektiv fungují výrazy – signály pro rozpoznání situace pro komparativ, nebo superlativ.

 • Základní forma: stejně jako (Zajíc běhá stejně rychle jako pštros.)
 • Komparativ: než (Dnes je chladněji než včera. Škodovka jede pomaleji než mercedes.)
 • Superlativ: ze všech, na světě, z nás, v životě… (Ivan napsal test nejlépe ze všech. Na chalupě se cítím nejpříjemněji ze všech míst na světě. Během covidu mi bylo nejhůř za celý můj život.)

 

Cvičení

A nezbývá než procvičovat. Jedním typem aktivit jsou drilová cvičení. Učebnice jich obsahují dost, a když potřebujeme, můžeme přidat další.

 

Komparace adverbií a kontext

Už víme, že je vhodné pracovat s gramatikou v kontextu. Využívám téma zvířata z Čeština expres A2/2 a navážu na něj videem a mluvními cvičeními, do nichž zapojím krátce ještě cestování a propojím komparaci adverbií s komparací adjektiv, kterou už studenti znají.

A jak učíte komparaci adverbií vy?

Přečtěte si taky:

 

19. 6. 2024

2 replies
  • Jitka
   Jitka says:

   Zajímavý dotaz, Věro. Vypadat se pojí s adverbiem, tedy vypadat mladě, staře, případně vypadat mlaději (než na 60 let). Internetová jazyková příručka zná jen tyto varianty, stejně tak Český národní korpus. Studenty spojení „vypadat mladší/starší“ neučím. Může se objevit v textech na vyšších úrovních a pak bych to zařadila do hovorové češtiny.

   Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *