Jak učit osobní zájmena 1 (A1, A2) v češtině pro cizince

Moji studenti bez rozdílu národnosti bojují s deklinací osobních zájmen. Jestli jsou na tom vaši studenti podobně, pojďme se podívat na to, jak bychom jim mohli pomoct.

Osobní zájmena – rozdělení

Na úvod si pro lepší orientaci v tématu rozdělme osobní zájmena podle použití ve větě na:

 1. krátká (bez prepozice, na druhé pozici, např. Vidím ho tam.),
 2. dlouhá (bez prepozice, na první pozici nebo na konci věty, např. Jeho tam nevidím. / Nevidím tam jeho, ale ostatní ano.),
 3. po prepozici (např. Mám pro něho dárek.).

Problematika deklinace osobních zájmen vůbec není jednoduchá právě s ohledem na to, že se studenti musí naučit všechny tři kategorie použití, a tedy i různých tvarů. Samozřejmě postupně. Jak postupně? Podívejme se, co říká Společný evropský referenční rámec pro jazyky, resp. popisy jazykových úrovní Čeština jako cizí jazyk A1 a Čeština jako cizí jazyk A2.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

A1

Na úrovni A1 se předpokládá aktivní znalost nominativu, akuzativu a genitivu všech osobních zájmen (krátkých a po prepozici) a reflexivního se s důrazem na funkci osobního zájmena jako podmětu, ve vybraných případech předmětu.

A2

Na úrovni A2 se pracuje se znalostí deklinace osobních zájmen ve všech pádech a pozicích a s důrazem na funkci osobního zájmena jako podmětu a předmětu a na vztah zájmena a zakončení sloves.

Popisy nabízejí spoustu příkladových vět, např.  v kapitolách o jazykových funkcích nebo obecných pojmech.

Učebnice

A teď „učebnicová realita“, která podle mě odráží náročnost našeho tématu. Namátkově vybírám:

A1

 • Česky krok za krokem: lekce 9, U doktora – dativ, akuzativ (krátká zájmena)
 • Čeština expres A1/2: lekce 11, U doktora – dativ, akuzativ (já, ty, on, ona – krátká)
 • Čeština pro cizince A1 a A2: lekce 4, Nakupování – akuzativ (krátká, dlouhá, po prepozici); lekce 8, Na poště, v bance… – lokál; lekce 9, U lékaře – dativ (krátká, dlouhá, po prepozici)
 • Česky, prosím I: lekce 10, Doktor – krátká (bez výkladu, v zadní části učebnice je k dispozici tabulka)
 • Levou zadní I:    lekce 8, Osobnosti – akuzativ (krátká); lekce 9, Oblečení – dativ (já, ty, on, ona – krátká)

A2

 • Česky krok za krokem: lekce 16, Móda – krátká a po prepozici
 • Čeština expres A2/1: lekce 5, Jak vypadáme – dativ, akuzativ (krátká)
 • Čeština expres A2/2: lekce 8, Nakupujeme – genitiv, dativ, akuzativ (krátká); lekce 11, Domácí mazlíčci – po prepozici
 • Čeština pro cizince A1 a A2: lekce 10, V hotelu – instrumentál (krátká a po prepozici)
 • Česky, prosím II: lekce 3 – Plány na sobotu – akuzativ, instrumentál (krátká a po prepozici); lekce 5 – Jak se stravujete? – genitiv (krátká a po prepozici); (v zadní části učebnice je k dispozici kompletní přehledová tabulka)
 • Levou zadní I: lekce 11, Zdravotní problémy – dativ, akuzativ (krátká)

Tady se vysloveně hodí připomenout jednu ze základních metodických pouček: Není vhodné kombinovat učebnice. Výše uvedený přehled ukazuje proč. Osobně se mi vyplácí držet se používané učebnice, respektovat její způsob seznamování studenta s učivem a doplňující cvičení vytvářet „na míru“ učebnici, nepůjčovat si je z jiných materiálů.

V první části našeho miniseriálu se podíváme na první kategorii, tedy osobní „krátká“ zájmena.

Osobní zájmena krátká „bez prepozice“

A1

Funkce – neříkat!

Na úrovni A1 se studenti učí nejdříve osobní zájmena ve funkci podmětu. Používají tedy nominativ. A sotva se je naučí, hned jim začneme vysvětlovat, že osobní zájmena v řeči vlastně téměř neužíváme. To je podle mě úkol číslo 1 – naučit studenta nevyjadřovat zájmena. Protože…

Osobní zájmena mají vztah se zakončením slovesa. A tím se nám hezky spojuje výuka osobních zájmen s verby, a to hned několikrát.

1. Prézens

 • JÁ dělÁM, rozumÍM, studUJI/-U; TY děláŠ, rozumíŠ, studUJEŠ…
 • Zakončení slovesa poukazuje na podmět (subjekt). Jen u zájmen on, ona, ono je stejná forma a potřebujeme znát kontext. V běžné řeči tedy nepotřebujeme vyjadřovat osobní zájmeno, protože například z věty Mám hlad všichni pochopí, že jsem to já.
 • Cvičení: Kdo je subjekt? (A1) 

2. Minulý čas

 • ON dělaL, ONA dělaLA, ONO dělaLO, ONI dělaLI
 • JÁ JSEM dělal(a), TY JSI dělal(a), TY SES učil…
 • Zakončení slovesa u on, ona, ono, oni poukazuje na podmět. A na ostatní osobní zájmena poukazuje tvar slovesa být.

3. Tykání vs. vykání

 • Nejde jen o vztah vy a slovesa v množném čísle: vy děláte, vy jste dělali
 • U vykání v minulém čase je potřeba zafixovat zájmeno v plurálové formě (vy), významové sloveso v singulárové (dělal/dělala) a pomocné opět v plurálové (jste): vy jste dělal(a)
 • Cvičení: Tykání a vykání (A1)

No, není to úplně jednoduché, že?

 • Trápíte se s výukou začátečníků? Nevíte, jak s nimi mluvit, jak jim něco vysvětlovat, když ještě nic neumí, jak s nimi komunikovat česky? Právě na to se zaměřuji v kurzu Jak učit češtinu cizince-začátečníky. Předávám to, co jsem se za roky naučila, a zkoušíme si s účastníky prakticky různé situace. Podívejte se, jestli má kurz vypsaný termín.

Postavení

Jakmile dojde například na téma doktor, přibude akuzativ a dativ osobních zájmen. V učebnicích obvykle najdeme modelový text a z něj se studenty vybíráme formy zájmen a vzniká schéma (například tabulka).

A k memorizaci správných tvarů zájmen musí ještě přibýt informace, že krátká zájmena umisťujeme na druhou pozici. Studenti už ji znají z minulého času nebo z konjugace reflexivních sloves, takže „jen“ rozšiřujeme množství slov, která na druhé pozici musí být.

Bolí                                              mě          v krku.

Dneska ráno                              mě          bolí v krku.

Včera večer a dneska ráno     mě         bolelo v krku.

 

Témata

Když nahlédneme do výše zmíněných učebnic, všemi se prolíná téma doktor, případně oblečení, resp. nákupy nebo úřad. Téma u lékaře je pochopitelné a velmi praktické. Student potřebuje vyjádřit, co jeho nebo někoho, s kým jde k doktorovi, bolí nebo jak mu je.

Jak jsem zmínila, mým studentům dělá deklinace osobních zájmen dlouho problém, proto se ji snažím propašovat i k ostatním tématům, a nemusím nijak uhýbat od konkrétní učebnice.

Cvičení: Moje rodina (A1) 

 

A2

Funkce

Na úrovni A2 přidáme k výše uvedenému ještě vztah zájmen se zakončením slovesa v kondicionálu a imperativu.

1. Kondicionál

JÁ BYCH dělal(a), TY BYS dělal(a), TY BY SES učil…

2. Imperativ

TY dělEJ, VY dělEJTE, MY dělEJME…

Témata

Učebnice nabízejí témata móda, nakupování, mazlíčci, v hotelu, plány na sobotu, stravování nebo zdravotní problémy. Jaká další témata se nabízejí? Zapojuji zájmena do opakování, například k tématu na úřadě, povolání, počítač a internet, Česká republika.

 • Cvičení: Elektronika (A2) 
 • Další procvičení nejen zájmen najdete například v pracovních listech, které jsem vytvořila pro úroveň A2.

 

Zmínila jsem tady vedle zájmen taky konjugaci sloves. Mohly by vás taky zajímat články:

 • Česká slovesa – prézens (A1) 
 • Minulý čas (A1) 
 • Začínáte teprve učit češtinu a ještě si nejste jisti, jak do toho? Pro začínající lektory pravidelně pořádám cyklus seminářů Jak učit cizince česky. Za 5 sobotu vás s kolegyněmi seznámíme se základy toho, co pro výuku potřebujete vědět – na čem stojí, jak ji postavit, co je důležité a na čem nebazírovat, jak se na češtinu podívat očima cizince apod. Zaujalo vás to? Podívejte se, jestli má kurz vypsaný termín.

 

A jaké aktivity používáte při výuce osobních zájmen vy?

10. 2. 2023

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *