Jak učit futurum v češtině pro cizince

Futurum

A1

Na úrovni A1 se student učí vytvořit futurum od imperfektivních sloves. Schéma není komplikované, najdeme ho v každé učebnici a s jeho pochopením a použitím obvykle nebývá problém. Při vysvětlování můžeme využít práci s textem (čtením, poslechem) a elicitaci.

Práce s textem

Namátkově:

 • Čeština expres A1/2 (L. Holá, P. Bořilová) – lekce 8, s. 6 (čtení)
 • Česky krok za krokem 1 (L. Holá) – lekce 8, s. 65 (poslech)

Čteme/Posloucháme text a pracujeme nejdřív s porozuměním. Několika aktivitami si ověřím, že studenti rozumí. A teprve pak je čas na futurum. Ptám se studentů, co osoby z textu budou dělat. Není třeba se bát použít formy budoucího času, i když je studenti ještě nikdy neviděli. Obvykle dobře pochopí, na co se ptám.

 • Příklad: „Jakub říká: Budu pracovat. Co ještě říká Jakub? Co bude dělat? Hledáte v textu.“ / A studenti odpovídají: „Bude doma. Budeme plánovat.“ A tak dále.

Já zapisuji jejich odpovědi na tabuli nebo do sdíleného dokumentu v online lekci.

Futurum – krok 1

A ptám se dál.

 • Příklad: „Odpoledne pracuju. Kdy je to? Teď, nebo pak?“ / A studenti odpovídají: „Teď.“ / „Odpoledne budu pracovat. Kdy je to? Teď, nebo pak?“ / A studenti odpovídají: „Pak.“ A podobně s dalšími slovesy.
 • „Budu pracovat – kdo je subjekt? Kdo dělá aktivitu?“ / Studenti říkají: „Já.“ / „Budeme plánovat – kdo je subjekt? Kdo dělá aktivitu?“ / Studenti říkají: „My.“  Atd.

Zapisuji a za chvíli máme hotovo. První krok při tvorbě futura je za námi. Studenti pochopili, že mluvíme o budoucnosti, a sami objevili, že k jejímu vyjádření potřebujeme formy budu, budeš… Já jen zapíšu to, na co sami přišli. Je třeba ohlídat si, abychom se ptali jen na imperfektivní slovesa.

Futurum – krok 2

Ve druhé fázi je vhodné upozornit na známém imperfektivním slovesu (např. dívat se, učit se) na nutnost zachovat u něj se/si a umístit ho na druhou pozici, kterou už studenti znají z minulého času. Doporučuji vytvořit si určité gesto, kterým budeme studenty upozorňovat, když na druhou pozici zapomenou nebo ji vytvoří nesprávně.

Futurum – krok 3

Na úrovni A1 upozorníme jen na tři slovesa pohybu, jejichž budoucí čas je nepravidelný a studenti se je musí naučit nazpaměť. Zvláště u rusky mluvících studentů je třeba dbát na správnou výslovnost a upozorňovat na „false friend“ pojdu.

Procvičení

Nabízím cvičení na futurum v aplikaci Quizlet.

 • Mimochodem, používáte Quizlet zdarma a nevidíte všechny funkce, které má? Využijte vy (i vaši studenti) mých Tříd (Class) – stačí si vybrat podle úrovně a klidně třeba všechny. Více o tom, jak Quizlet a Class fungují, zde.
 • Zápolíte s tím, jak komunikovat se studenty-začátečníky? Jak jim něco česky vysvětlovat, jak je instruovat, když ještě nic neumí? Tomu se věnuji ve speciálním kurzu pro lektory Jak učit cizince-začátečníky. Doporučím to nejlepší ze své praxe a sami si vyzkoušíte různé techniky. Zaujalo vás to? Podívejte se, jestli má kurzu vypsaný termín.

 

A2

Futurum perfektivních sloves se studenti na A1 učí kolokací – tedy bez vysvětlování si zapamatují tvar několika málo slov v konkrétní situaci, např. zaplatím.

Aspekt

Na úrovni A2 se studenti seznamují s problematikou aspektu a učí se první páry sloves (dělat/udělat, platit/zaplatit…). A tím začínají problémy s vyjadřováním futura – některým studentům dlouho trvá zautomatizovat používání formy prézentu pro vyjádření budoucího času u perfektivních sloves.

Pomocné signály

Osvědčilo se mi upozorňovat studenty na pomocné „rozlišovací signály“, například:

 • vždycky, každý den, teď… = imperfektivní slovesa
 • jednou = perfektivní slovesa
 • až = futurum

Jestli chcete vidět, jak to vypadá prakticky, natočila jsem vám o tom krátké video z lekce.

Procvičení

Nezbývá než vytrvalý trénink. Učebnice nám poskytují dost cvičení a další si můžeme vytvořit sami. Nabízím svůj Quizlet, který jste viděli ve videu.

A na futurum je zaměřen tento kvíz.

Procvičení futura najdete taky v pracovním listu Nakupujeme (A1) a Volný čas – kolo (A2).

 • Chcete víc hravých tipů do lekcí? Pak vás zvu na kurz Rozehrajte lekce češtiny, kde jich pro vás budu mít k seznámení i vyzkoušení několik desítek. Podívejte se, jestli má kurz vypsaný termín.

Mohlo by vás taky zajímat:

 

15. 1. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *