Jak učit osobní zájmena po prepozici

Moji studenti bez rozdílu národnosti bojují s deklinací osobních zájmen. Jestli jsou na tom vaši studenti podobně, pojďme se podívat na to, jak bychom jim mohli pomoct. Tady je díl druhý – osobní zájmena po prepozici.

Osobní zájmena

Na úvod opakování (rozdělení, Rámec, učebnice):

Osobní zájmena – rozdělení

Rozdělení osobních zájmen podle použití ve větě:

 1. krátká (bez prepozice, na druhé pozici, např. Vidím ho tam.) – viz 1. díl této série,
 2. po prepozici (např. Mám pro něho dárek.),
 3. dlouhá (bez prepozice, na první pozici nebo na konci věty, např. Jeho tam nevidím. / Nevidím tam jeho, ale ostatní ano.).

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

A1

Na úrovni A1 se předpokládá aktivní znalost nominativu, akuzativu a genitivu všech osobních zájmen (krátkých a po prepozici) a reflexivního se s důrazem na funkci osobního zájmena jako podmětu, ve vybraných případech předmětu.

A2

Na úrovni A2 se pracuje se znalostí deklinace osobních zájmen ve všech pádech a pozicích a s důrazem na funkci osobního zájmena jako podmětu a předmětu a na vztah zájmena a zakončení sloves.

Popisy nabízejí spoustu příkladových vět, např.  v kapitolách o jazykových funkcích nebo obecných pojmech.

Učebnice

A teď „učebnicová realita“, která podle mě odráží náročnost našeho tématu. Namátkově vybírám:

A1

 • Česky krok za krokem: lekce 9, U doktora – dativ, akuzativ (krátká zájmena)
 • Čeština expres A1/2: lekce 11, U doktora – dativ, akuzativ (já, ty, on, ona – krátká)
 • Čeština pro cizince A1 a A2: lekce 4, Nakupování – akuzativ (krátká, dlouhá, po prepozici); lekce 8, Na poště, v bance… – lokál; lekce 9, U lékaře – dativ (krátká, dlouhá, po prepozici)
 • Česky, prosím I: lekce 10, Doktor – krátká (bez výkladu, v zadní části učebnice je k dispozici tabulka)
 • Levou zadní I: lekce 8, Osobnosti – akuzativ (krátká); lekce 9, Oblečení – dativ (já, ty, on, ona – krátká)

A2

 • Česky krok za krokem: lekce 16, Móda – krátká a po prepozici
 • Čeština expres A2/1: lekce 5, Jak vypadáme – dativ, akuzativ (krátká)
 • Čeština expres A2/2: lekce 8, Nakupujeme – genitiv, dativ, akuzativ (krátká)
 • Čeština expres A2/2: lekce 11, Domácí mazlíčci – po prepozici
 • Čeština pro cizince A1 a A2: lekce 10, V hotelu – instrumentál (krátká a po prepozici)
 • Česky, prosím II: lekce 3 – Plány na sobotu – akuzativ, instrumentál (krátká a po prepozici); lekce 5 – Jak se stravujete? – genitiv (krátká a po prepozici); (v zadní části učebnice je k dispozici kompletní přehledová tabulka)
 • Levou zadní I: lekce 11, Zdravotní problémy – dativ, akuzativ (krátká)

Tady se vysloveně hodí připomenout jednu ze základních metodických pouček: Není vhodné kombinovat učebnice. Výše uvedený přehled ukazuje proč. Osobně se mi vyplácí držet se používané učebnice, respektovat její způsob seznamování studenta s učivem a doplňující cvičení vytvářet „na míru“ učebnici, nepůjčovat si je z jiných materiálů.

 

V druhé části našeho miniseriálu se podíváme na kategorii osobních zájmen po prepozici.

Osobní zájmena po prepozici

A1

Funkce

Jak vidíte ve výše uvedeném přehledu některých učebnic, jediná z nich, která se věnuje na A1 osobním zájmenům po prepozici, je Čeština pro cizince A1 a A2. Probírá akuzativ, lokál a dativ (témata nakupování, doktor, na poště, v bance). Pokud učíme podle ostatních uvedených učebnic, tomuto gramatickému tématu se na A1 věnovat nebudeme.

Osobně jsem pro a osobní zájmena po prepozici studentům na A1 specificky nepředstavuji. Pokud byste je učili, můžete využít následující pasáž k úrovni A2.

A2

Funkce

Po prepozici použijeme v některých případech dlouhou formu zájmena. Dobře je to vidět v jakékoli srovnávací tabulce, kterou najdeme v učebnicích nebo si ji můžeme vyrobit.

 

J → Ň

Opakovaně budeme při procvičování studenty upozorňovat na změnu j na ň (jí → ní, jimi → nimi), případně přidání ň a mobilního e před zájmeno (ho → něho).

Postavení

Na rozdíl od krátkých zájmen nemusí stát zájmeno po prepozici na druhé pozici. Obvykle ho stavíme na „rozšířenou druhou pozici“ (výbornou tabulku s celkovým přehledem druhé pozice najdete v učebnici Čeština pro cizince B2 a studentům na A2 ji samozřejmě zatajujeme), ale jeho postavení zde není striktní.

Srovnání

Krátká zájmena – 2. pozice 

 

Zájmena po prepozici

Chceš                   s námi                 jít do kina?

Chceš                   jít                           s námi do kina?

Petr                      na mě                  čekal na zastávce.

Petr                      čekal                      na mě na zastávce.

Rodiče                 ke mně                jedou na návštěvu.

Rodiče                 jedou                     ke mně na návštěvu.

Témata

Učebnicová témata k procvičení osobních zájmen po prepozici jsou bohatá: móda, domácí mazlíčci, v hotelu, plány na sobotu, stravování. A protože už studenti ovládají celou deklinaci, máme dost volné ruce, abychom mohli osobní zájmena po prepozici zařazovat i k jiným tématům a kombinovat je i s deklinací zájmen krátkých.

 • Cvičení: Česká republika 
 • Další procvičení nejen zájmen najdete například v pracovním listu, který jsem vytvořila pro úroveň A2 na téma Nakupujeme oblečení, nebo v kuchařce Učte se česky v kuchyni.
 • Důležité je také mít na paměti, že gramatika není základem našich lekcí. Tím je komunikační situace, správné stanovení cíle a jeho představení ve formě všech řečových dovedností. Zajímá vás, jak správně připravit lekci, na čem ji postavit, co v ní být má a jak aktivity pospojovat? To si s účastníky trénujeme v kurzu Jak připravit hodinu češtiny jako cizího jazyka. Podívejte se, jestli má vypsaný termín.

 

Mohly by vás taky zajímat články:

A jaké aktivity používáte při výuce osobních zájmen vy?

15. 3. 2023

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *