Practise your Czech pronunciation with short sentences – tongue twisters. Listen to the audiorecording and repeat.

1. Long vowels and accent: Má máma má malou zahrádku.

Listen to the audio.

 

2. C, S – Č, Š: Na cvičišti čtyři svišti piští.

Listen to the audio.

 

 

3. Ř: Vytři ty tři trychtýře.

 

Listen to the audio.

 

 

4. H: Hravý hroch Hubert hrozně hrabal na hromadě harampádí.

Listen to the audio.

 

 

5. CH: Chlupatý pes pana Máchy chytil blechu.

 

Listen to the audio.

 

 

6. DĚ, TĚ, NĚ: Děti se těšily na koně.

 

Listen to the audio.

 

 

7. DI, TI, NI: To dítě nikdy není potichu.

 

Listen to the audio.

 

 

8. ASIMILATION VP → FP: V pondělí a v pátek mám lekce češtiny v Praze.

 

Listen to the audio.

 

 

 

9. ASIMILATION ZP → SP, ZK → SK, ZT → ST:

Vlak do Ostravy jede z Prahy, z Kolína a z Ostravy.

 

Listen to the audio.