Česká diakritika a jak ji trénovat

Moji studenti nesnáší diakritiku. Je pro ně těžké naučit se, kde se píše čárka a kde háček a kde se nepíše. A co vy? Jestli si taky nejste jistí, jak správně psát česká písmena, tenhle text je pro vás. Dozvíte se, co je diakritika, jaká má pravidla a jak ji trénovat.

Česká diakritika

Co je diakritika v češtině

Diakritika jsou značky nad písmeny. Nad některými českými písmeny se píše v češtině čárka ´ nebo kroužek °  nebo háček ˇ.

 

1. Čárka a kroužek

Čárka a kroužek znamenají dlouhou výslovnost:

 • máma [ma:ma], nový [novi:], léto [le:to], úkol [u:kol]
 • dům [du:m], dolů [dolu:]

Trénink

Co potřebujete dělat, abyste uměli diakritiku? Psát a poslouchat a mluvit. Čárku (kroužek a háček) musíte umět napsat, musíte je umět slyšet a musíte je umět říct.

V tomto textu budeme hodně poslouchat a taky psát.

 1. Poslouchejte audio desetkrát, dvacetkrát, čtěte slova a opakujte.
 2. Pak zavřete oči, poslouchejte a opakujte bez textu. Koncentrujte se na zvuk – slyšíte dlouhý vokál? Teď slovo opakujte a kopírujte délku.
 3. Pak poslouchejte, nedívejte se na text a napište, co slyšíte. Pak slova kontrolujte v textu.

Audio

(Klikněte vpravo na šipku > a poslouchejte další audia).

                                                                                

1.1 ú/ů

Čárku můžeme napsat na začátku, uprostřed nebo na konci slova nad a, e, i, o. Jenom písmeno ú/ů má dvě varianty: Na začátku slova píšeme vždycky čárku = ú (únor). Uprostřed a na konci slova píšeme vždycky kroužek = ů (stůl, studentů).

Trénink

(stejná procedura 1., 2., 3. jako pro čárku)

 

2. Háček

Háček znamená měkkou výslovnost:

 • česká [czeska:], sešit [seshit], žiju [zhiyu], říkat [rzi:kat]
 • kůň [ku:ň], loď [lotˇ], zeť [zetˇ]

Trénink

(Klikněte vpravo na šipku > a poslouchejte další audia).

 

2.1 dě, tě, ně / di, ti, ni

Pozor na výslovnost d, t, n, když na druhém místě ve slově je ě nebo i. Ď, ť, ň musí být měkké.

 • děti [dˇetˇi] nebo [dyetyi]
 • něco [ňetso] nebo [nyetso]
 • díky [dˇi:ki] nebo [dyi:ki]

Trénink

(Klikněte vpravo na šipku > a poslouchejte další audia).

 

2.2 ě

2.2.1 bě, pě, vě

Taky e může mít háček = ě. Vyslovujeme před ním j.

 • běžet [bježet] nebo [byezhet]
 • vědět [vjedˇet] nebo [vyedyet]
 • pět [pjet] nebo [pyet]

Trénink

 

2.2.2 mě

V této kombinaci vyslovujeme ň před e.

 • město [mňesto] nebo [mnyesto]
 • měsíc [mňesi:c] nebo [mnyesi:ts]

Trénink

 

 

Jak trénovat diakritiku

 1. Graficky fixujte slova. Když se učíte nová slova, koncentrujte se na to, jak vypadají. Fixujte, kde je čárka, kde háček.
 2. Čtěte české texty a knihy. Tam uvidíte milionkrát česká slova a jejich grafickou formu. Pomůže vám to fixovat ji.
 3. Poslouchejte češtinu. Zkuste slyšet dlouhé a krátké vokály a měkkou výslovnost. Představujte si grafickou formu slov, která slyšíte.
 4. Trénujte výslovnost. Procvičujte – poslouchejte audia a opakujte.
 5. Mluvte česky 😊. Trénujte s Čechy. Zkoušejte si to, co jste se naučili. Vyslovujte hezky dlouze, měkce…

Chcete trénovat víc?

Diakritika je v češtině důležitá. Jedna čárka může udělat velký rozdíl: byt vs. být / můžu vs. mužů… Dobrá zpráva je, že se ji můžete naučit. Potřebujete trénink, čas a trpělivost 😊.

 

 

Příště

V dalším dílu se podíváme na pravidla – kdy píšeme čárku nebo háček vždycky. A na další trénink.

Přečtěte si taky:

7. 11. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *