V minulém článku jsem se věnovala tomu, jak studentům vysvětlit přímý imperativ pravidelných sloves. Dnes se podíváme na imperativ u nepravidelných sloves a taky na negativní formu imperativu.

Imperativ A2/B1

Přímý imperativ

Nepravidelná slovesa

Vycházím ze situace, že se studenti už naučili pravidla tvoření pozitivního imperativu a procvičili jsme je na pravidelných slovesech (viz 1. část článku o imperativu).

Některá slovesa tvoří imperativ nepravidelně a je potřeba je memorovat. Popis úrovně A2 (Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2) uvádí tato nepravidelná slovesa:

  • být, chtít, jíst, sníst, vědět, mít, mít se, stát, stát se, bát se, spát, jít, jet, říct, zapomenout, vzpomenout si

Můžeme je studentům představit a nechat je naučit se jejich imperativ nazpaměť (některá z nich dokonce tvoří imperativ pravidelně a dobře na ně použijeme již představená pravidla). Nebo můžeme využít elicitaci a pracovat například s texty, v nichž se tyto imperativy objeví.

Příkladový minidialog

Úkoly pro studenty:

  • Přečtěte si dialog a najděte sloveso v imperativu.
  • Napište ho do tabulky do správné kategorie (ty, my, vy).
  • Dokážete doplnit tabulku i pro ostatní formy? Použijte pravidla, která už znáte, princip je stejný.
  • Jaký je infinitiv slovesa? Napište ho do prvního sloupce.

Dialog 1:

Eva: Péťo, musím jít do obchodu. Babička je tady a budete si spolu hrát. Buď hodný, přijdu brzo.

Evin syn Petr: A kdy přijdeš?

Eva: Za 2 hodiny.

Dialog 2:

Soňa Nová: Děkuju za váš čas, paní Stejskalová, byla to příjemná schůzka. Těším se na další spolupráci.

Hana Stejskalová: Já taky děkuju. Mějte se hezky. Na shledanou.

Soňa Nová: Na shledanou.

 

Tabulka imperativ – nepravidelná slovesa (vybraná slovesa) (rozklikněte celý obrázek)

 

Procvičení

A musí přijít procvičení, například v podobě Kahoot kvízu.

 

Přímý imperativ

Negativní forma

Záludnost negativního imperativu spočívá v tom, že ho tvoříme pouze z imperfektivních sloves. (Negativní imperativ ze sloves perfektivních je téma pro úroveň B2/C1.)

  • Uvař! – Nevař!
  • Napiš! – Nepiš!

K demonstraci můžeme využít učebnice a jejich texty (nejčastěji rodinné dialogy nebo rady, např. na cestu). Z nich můžou studenti opět vybrat formy imperativu a analyzovat je v tabulce.

Tabulka imperativ – negativní forma (rozklikněte celý obrázek)

 

Procvičení

Učebnice nám nabízejí texty či aktivity, v nichž se často procvičuje jazyková funkce „jak vyjádřit zákaz“ v různých situacích (rodina, práce, nápisy na ulici, na úřadě…). Považuji tahle cvičení za velmi efektivní a užitečná.

A v další fázi, kdy už si studenti osvojili tvoření negativního imperativu, můžeme spojit více znalostí dohromady.

Cvičení 1

Úkol pro studenty

a) Co znamená piktogram? Použijte negativní imperativ.

(Odpověď: Nekuřte. Nekuřte tady.)

b) Informaci můžeme vyjádřit taky jinou formou. Spojte:

c) Piktogram „nekouřit“ je model. Pracujte podle modelu a napište různé formy zákazu pro další piktogramy.

 

Cvičení 2

Další procvičení imperativu včetně negativního najdete v pracovním listu Volný čas – Běh (B1). Na běhání je totiž potřeba se dobře připravit…

 

A jak vysvětlujete a procvičujete nepravidelný a negativní imperativ na úrovni A2/B1 vy?

Přečtěte si také:

10. 10. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *