Jak učit spojky v češtině pro cizince

Student na úrovni B1 už by se měl vyjadřovat ústně i písemně v souvětích za použití značného repertoáru spojek a spojovacích výrazů. Podívejme se na to, které to jsou, jak je zapojit do výuky a jak je procvičovat.

Spojky B1

Opět si vezmeme k ruce popis referenční úrovně B1 Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk. Ten nelze stáhnout jako ostatní ze stránek MŠMT, ale je nutno ho zakoupit v e-shopu Rady Evropy v knižní podobě  nebo si ho půjčit v knihovně.

Pro úroveň B1 platí, že student zná spojky a spojovací výrazy úrovní A1 a A2. K nim nově studuje tyto:

 

Spojky – jak je prezentovat

Učebnice

Jak už víte z textů o spojkách pro úroveň A1 a úroveň A2, toto gramatické téma je třeba prezentovat v kontextu. Doporučuji vyjít z učebnic, které nabídnou různá témata a metodicky vhodně do nich spojky zapojí.

Namátkově vybírám:

  • Česky krok za krokem 2, lekce 16, téma Náš svět – planeta Země, spojky prezentovány na dílčím tématu o kávě
  • Čeština pro cizince B1, lekce 10, téma Média
  • Česky, prosím III, lekce 7 a 8, témata Dopravní nehody a Proč se učíte česky?

Až učebnice vyčerpáme, můžeme připravit v podobném duchu texty vlastní.

Spojky v kontextu

Z předchozích článků už víte, že práce se spojkami by neměla být samoúčelná. Snažíme se o komplexní práci s textem, na němž demonstrujeme mimo jiné například spojky. Ráda bych vám ukázala, že však nemusíme vždycky vymýšlet nové texty, vytvářet nové materiály. Je dobré projít to, co máme k dispozici, a zamyslet se, jak to využít dál.

Konkrétní ukázka

Se studenty ráda využívám své video o tom, jak jsem cestovala po Budapešti.  Mám k němu připravená cvičení na poslech, mluvení, slovní zásobu k tématům cestování, historie, památky, Evropa. A protože na ně studenti dobře reagují, nabízí se rozšířit repertoár, jak s ním pracovat. Například o gramatické téma spojky.

Stačí připravit jednu další aktivitu, a buď ji zapojit hned při práci s materiálem, nebo se k videu vrátit později a využít ho znovu. Samozřejmě za předpokladu, že už jsme problematiku spojek předtím probrali, například podle učebnice.

Zajímá vás, jak to přesně vypadá? V ruce mám výše uvedený přehled spojek a text k videu. A vygeneruju z obojího doplňovací cvičení. Tady je pracovní list Výlet do Budapešti.

 

Víc o tom, jak propojit při práci s textem řečové dovednosti, trénink gramatiky, práci se slovní zásobou apod., přibližuji ve svých kurzech pro lektory Výuka čtení / poslechu / psaní / mluvení v češtině jako cizím jazyce. Podívejte se, jestli mají aktuálně vypsaný termín. Inspiraci najdete taky v pracovních listech pro úroveň B1 na téma volný čas (běh), nakupování (elektronika) a Karel IV.

A jak učíte a opakujete spojky vy?

Mohlo by vás taky zajímat:

Mohlo by vás taky zajímat:

 

9. 4. 2024

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *