Adverbia místa a směru obvykle nedělají studentům problémy. Do chvíle, než dojde na ta, která odpovídají na otázky odkud a kudy. Učebnice nám nabídnou tabulky a pár cvičení a nám nezbývá než se k tématu pravidelně vracet. Ráda používám tyhle aktivity.

Adverbia: směr a lokace

Téma adverbií, která vyjadřují komplexněji směr a lokaci, najdeme v několika učebnicích. Konkrétně to jsou:

  • Česky krok za krokem 2 (B1), lekce 4
  • Česky, prosím III (B1), lekce 7
  • Čeština pro cizince B2, lekce 7

Téma je užitečné při hledání či popisu cesty, což je praktická záležitost už od úrovně A1. Na vyšších úrovních ji rozvíjíme rozšiřováním slovní zásoby a zpřesňováním popisu.

Jak na to? Dynamické vs. statické

Vysvětluji studentům, že první otázka pro výběr správného adverbia je, zda se jedná o statické nebo dynamické adverbium. Tedy o lokaci, nebo pohyb, směr. Je nutná celkem velká míra memorování daných slov. Nicméně pomáhají také situace, které už studenti znají.

  • Například odpověď na otázku odkud už znají. Odkud jste? Z Francie, z Japonska… Jde tedy o přesun z místa A do místa B a důležitý je právě ten pohyb a směr ke mně nebo k danému místu. To může pomoci při pochopení dalších slov označujících totéž (odtud, zdola, zprava, zleva…). Využijeme taky prefix při- vyznačující směr sem, ke mně (přijít, přicházet, přijet, přiletět…).
  • U otázky kudy se mi vyplácí vysvětlovat, že jde o konkrétní cestu nějakým směrem, například o „dolní cestu“, „horní cestu“, „přední cestu“, „vnitřní cestu“… A doporučuji kreslit nebo si připravit názorný obrázek.

Ráda pracuji s tabulkami, které nabízejí i učebnice. Abychom pak nemuseli listovat a rychleji se orientovali, mám připravené i vlastní. A začínám prvními slovy.

Trénink s učebnicí

Trochu to procvičíme s pomocí učebnice – hezké cvičení nabízí například Česky krok za krokem 2: uvádí příklady vět s danými adverbii a studenti odhadují, kde je můžeme slyšet. Česky, prosím III zase pracuje s opozity. Hodí se i minidialogy k tématu orientace. A pak přidáme další slova.

Další procvičování

Cvičení v učebnici už nám v této fázi asi dojdou, tak si musíme vytvořit vlastní. Nabízím jeden online kvíz.

Hra Cesta za pokladem

Na závěr hra, která vznikla jako „z nouze ctnost“ (Ach jo, pořád jim to nejde! Co ještě mám vytvořit?!). A jak už to s takovými věcmi bývá, nakonec se uchytila a používám ji pravidelně pouze s obměnami místa.

Studentům připravím „bojovku“ v jejich firmě, ve škole apod. Vymyslím vhodnou trasu, kterou budou muset projít. První úkol je najít lístek s instrukcí, druhý porozumět instrukci a posunout se podle ní dál. Na konci připravím malou odměnu. Já sama čekám buď v cíli nebo v učebně a jsem na telefonu, kdyby nastal problém. Studenti jsou na to sami. Zatím se nestalo, že by do cíle nedošli, lišil se jen potřebný čas 😊. Po skončení hry ještě pracujeme s lístky, vysvětlujeme si instrukce apod.

Podobnou aktivitu můžete připravit i v online prostředí jako únikovou hru, kdy splnění jednoho úkolu podmíní posun k dalšímu.

 

Jakou zkušenost máte s výukou těchto adverbií vy? Podělíte se o vlastní aktivity?

 

Když mluvíme o pohybu, mohlo by vás taky zajímat:

14. 3. 2022

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *