Jak učit slovesné prefixy v češtině pro cizince

V minulých měsíčnících (č. 15 – 2021/9 a č. 16 – 2021/10) jsme se věnovali slovesným prefixům na úrovních A2 a B1. Dnes dokončíme náš miniseriál o prefixech a zaměříme se na úroveň B2.

Slovesné prefixy a slovesa pohybu B2

Na této úrovni už se studenti nezaměřují jen na slovesa pohybu, ale učí se přiřazovat prefixům další významy a podle nich je vhodně používat v kontextu. Důraz je položen právě na pochopení významu prefixu. Díky němu je pak student schopen vytvářet nová slova, rozšiřovat si slovní zásobu a zlepšovat porozumění autentickým textům.

B2

Rozsah požadovaných znalostí najdeme opět ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, resp. Popisu referenční úrovně B2 pro češtinu jako cizí jazyk (na téže webové stránce). Na něj pak navazují učebnice a rozvíjejí tuto problematiku v konkrétních kapitolách

Témata v učebnicích demonstrují, že už se nejedná zdaleka jen o cestování, a tedy pohyb. Např. Čeština pro cizince B2, lekce 4 – téma Mezi nebem a zemí, lekce 5 – téma Kultura; Czech it UP 4, lekce 3 – téma Politika jako služba; Čeština pro středně a více pokročilé, lekce 3 – téma Školství.

Významy prefixů

Velmi přehlednou tabulku vybraných prefixů a jejich významů najdeme v závěru pracovního sešitu k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé (J. Bischofová a kol., Univerzita Karlova v Praze 2016) a taky v lekci 5 v učebnici Čeština pro cizince B2 (M. Boccou Kestřánková a kol., Edika 2013).

Předpokládejme, že studenti s učebnicí pracují a s významy prefixů se seznámili za pomoci textů a cvičení, které jsou tam obsaženy.

Slovesné prefixy a procvičování

Vizualizace

Hodně studentů má rádo vizualizaci. Často na úrovni B2 pracuji s jednoduchými obrázky, které lze snadno namalovat na tabuli nebo sdílet na monitoru. Studenti podle nich odhadují sloveso. Jak vidíte z ukázky, netřeba umět kreslit, skoro naopak – na lekci se dost nasmějeme mým neobratným náčrtkům a studenti jsou pak ochotnější pustit se do kreslení taky. Nic však nebrání pořídit si místo nich fotografie daných aktivit. Ukázka je jen výsekem vyučovaných prefixů, můžete si podle ní vytvořit další.

Student se snaží odhadnout, které sloveso obrázek vyjadřuje.

Pokud studenti neznají význam, dostanou nápovědu v podobě prefixu.

Studenti si zkontrolují své odhady a doplní další příklady.

Významové sdružování

Některým studentům vyhovuje abecední přehled prefixů, jiným naopak významové sdružování. Například změnu lze vyjádřit těmito prefixy:

 • o-: obohatit, onemocnět
 • po-: pokřtít, poblednout
 • z-: zčervenat, ztratit

Dokončení aktivity můžeme vyjádřit takto:

 • do-: dodělat, dopsat
 • pře-: přestat, přebolet
 • roz-: rozsoudit, rozluštit
 • u-: ukončit, udržet
 • vy-: vypsat (tužku), vyčerpat
 • za-: zadusit, zastřelit

Práce s texty

K tématu se můžeme vracet při jakékoli další práci s různými texty, ať už určenými ke čtení, nebo k poslechu. Můžeme se zaměřit na více jazykových aspektů, anebo se věnovat právě jen slovesným prefixům.

Jako ukázku vám nabízím text o krásném umění, jak vytvořit ikebanu. S textem pracuji jak po stránce porozumění, tak diskuse o tradicích v různých zemích. A také po stránce demonstrace určité gramatiky – pro účely tohoto článku ji zjednoduším na zmiňované slovesné prefixy.

 • Výše uvedené cvičení je zaměřeno především na rozvoj čtení s porozuměním. Zajímá vás, jak čtení do lekcí zapojovat, jak na něm demonstrovat gramatiku, slovní zásobu, sociokulturní kontext? Jak variovat cvičení tak, aby nebyla stále stejná (ano/ne, výběr z možností…)? To prezentuji účastníkům kurzu Výuka čtení v češtině jako cizím jazyce a společně si zkoušíme různé aktivity. Zaujalo vás to? Podívejte se, jestli má kurzu vypsaný termín.

Online trénink

Pro samostudium se hodí třeba set v aplikaci Quizlet.

Další typy cvičení

Mám ráda taky například:

 • Vytváření vět s jedním slovesem doplněným různými prefixy (vymalovat – namalovat – přemalovat – domalovat – zamalovat…)
 • Vytváření synonym (složit zkoušku – udělat zkoušku…)
 • Vytváření antonym (přecenit – podcenit…)
 • Nahrazování sloves prefigovanými slovesy (jít přes náměstí – přejít náměstí)
 • Doporučuji taky stále se vracet k diakritice (např. dodělat – dodělávat…).
 • A další náměty najdete například v pracovních listech pro úroveň B2 (téma nakupujeme služby a volný čas: fitness).

 

Připomínám už dříve zmíněnou velmi praktickou příručku pro studenty i lektory poukazující na význam prefixů: Slovník českých vidových dvojic (J. Horáková a kol., UPOL 2021).

A jak tuhle nelehkou gramatiku procvičujete se studenty vy?

 

Mohly by vás také zajímat články:

 1. listopadu 2021
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *