Co je mobilní e v češtině

Mám hodného tatínka. Můj tatínEk se jmenuje Petr. Můj dědečEk je starší pán. Mám moc ráda svého dědečka. Taky mám dvě veselé sestry. Bez sestEr by mi bylo smutno. Vidíte to? V jednom slově je E a ve druhém není. Kam E odešlo? A proč? Podívejme se na to, co je mobilní E.

Mobilní E

Mobilní (taky říkáme pohybné nebo vkladné) E je pro češtinu typické a vzniklo už dávno v historii. A má jenom jeden praktický důvod: lepší, snadnější výslovnost. Zkuste si to: řekněte sester a sestr. Co je lehčí vyslovit? Lehčí je výslovnost sester, protože je tam mobilní E.

Kdy potřebujeme mobilní E

Obecně můžeme říct, že mobilní E potřebujeme, když na konci slova je hodně konsonantů a je komplikované vyslovit je.

Příklad:

 • sklo – skel
 • barva – barev
 • sestra – sester

Femininum, genitiv plurálu, model škola (žena)

Pro další čtení budete potřebovat slovo slabika (angl. syllable, rusky слог). Příklad: slovo ško-la má 2 slabiky, slovo ma-min-ka má 3 slabiky, slovo ne-moc-ni-ce má 4 slabiky, slovo dům má jenom 1 slabiku.

 1. Slova, která mají 1 slabiku (mobilní E je vždycky):
  hry – her, mzdy – mezd
 2. Slova, která mají více slabik a jsou tam minimálně tři konsonanty (mobilní E je vždycky):
  sestra –⁠ sester, jiskra – jisker, vrstva – vrstev, vyjížďka – vyjížděk
 3. Slova, která mají více slabik a jsou tam dva konsonanty – mobilní E je obvykle před souhláskami b, k, l, m, n, r, v:
  malba –⁠ maleb, volba –⁠ voleb, kuchařka –⁠ kuchařek, loďka –⁠ loděk, jehla –⁠ jehel, firma –⁠ firem, forma –⁠ forem, učebna –⁠ učeben, libra –⁠ liber, zebra –⁠ zeber, barva – barev

 Neutrum, genitiv plurálu, model kino (město)

 1. Slova, která mají 1 slabiku (mobilní E je vždycky):
  clo –⁠ cel, sklo –⁠ skel
 2. Slova, kde jsou dva nebo tři konsonanty před ‑o (mobilní E je vždycky):
  ‑dlo: divadlo –⁠ divadel, jídlo –⁠ jídel, lepidlo –⁠ lepidel, mýdlo –⁠ mýdel, pravidlo –⁠ pravidel
  ‑tko: pravítko –⁠ pravítek, razítko –⁠ razítek, tlačítko –⁠ tlačítek, koťátko –⁠ koťátek
  ‑stvo: družstvo –⁠ družstev, obecenstvo –⁠ obecenstev
  ‑čko: kolečko –⁠ koleček, městečko –⁠ městeček
 3. Další neutra:
  číslo –⁠ čísel, jablko –⁠ jablek, okno –⁠ oken

 Maskulinum

 1. Nominativ má mobilní E, jiné formy ne:
  lev – lva, pes – psa, tatínek – tatínka
 2. Často tam, kde je finální ‑k nebo -c:
  domek – domku, dárek – dárky, kopec – na kopci

 Kde mobilní E nepotřebujeme (výjimky)

 1. Slova, kde je r, l v první slabice:
  mlha –⁠ mlh, slza –⁠ slz, sprcha –⁠ sprch
 2. Jména na -da, -ta, -za, -sa, – pa, -cha, -ha -ša, -fa (obvykle nedáváme mobilní E):
  hvězda – hvězd, vražda – vražd, pravda –⁠ pravd, cesta –⁠ cest, fakulta –⁠ fakult, fronta –⁠ front, burza – burz, elipsa – elips; lampa – lamp, pumpa –⁠ pump, gejša –⁠ gejš; harfa –⁠ harf
 3. Některá internacionální slova:
  bomba –⁠ bomb, banka – bank, konzerva – konzerv, rezerva – rezerv, gesto –⁠ gest
 4. Další výjimky:
  sto –⁠ měst

Mobilní E najdeme taky:

V prepozicích

 1. Slovo po prepozici začíná 2 nebo více konsonanty a druhý konsonant není r nebo l:
  ve dvě, ve čtyři, ve čtvrtek, ze dveří, ke stolu, beze studu, se dvěma, nade/pode/přede mnou
 2. Slovo po prepozici začíná stejným nebo podobným konsonantem jako prepozice:
  v-v, v-f: ve vlaku, ve Francii
  s-s, s-z: se sestrou, se zeleným tričkem
  z-z, z-s: ze zámku, ze stolu
  k-k, k-g: ke kamarádovi, ke Gustavovi

Prepozice s mobilním e a akcentem můžete trénovat tady. A ve zjednodušeném schématu taky tady.

V prefixech

Část slova po prefixu má 2 nebo více konsonantů nebo začíná stejným nebo podobným konsonantem jako prefix:
bezedný, nadepsat, vevnitř, obeplout, odebrat, zeít, zezelenat, podepsat, předehnat, rozeít

V adjektivech

Princip je stále stejný: na konci slova je hodně konsonantů a je komplikované vyslovit je.
služba – služební (žbn), vražda – vražedný (ždn), okno – okenní (knn), volba – volební (lbn), barva – barevný (rvn)

 

Je teď pro vás trochu jasnější, co je to mobilní E a proč ho používáme? Doufám, že ano. Do komentáře můžete napsat další slova s mobilním E, která znáte. Můžete si taky udělat seznam a zapisovat si tam každé nové slovo s mobilním E, které se naučíte. Přeji vám hodně úspěchů!

2. listopadu 2021

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *