Konec roku a začátek nového si přímo říkají o téma výuky nebo procvičení data. Čeština je velmi originální v názvech měsíců. Ráda studentům představuji spojení názvů měsíců s přírodou a… Obvykle tím jsou fascinováni.

Jak učíme datum

Měsíce

České názvy měsíců se neshodují s těmi mezinárodními. Příroda nám však hodně pomůže vysvětlit původ slov. Studenti si tato spojení nemusí pamatovat, ale už na úrovni A1 jim je ukazuji jako zajímavost. A kdo chce, naučí se ještě pár nových slov.

Prezentaci si můžete uložit tady. 

Datum

Šikovné schéma nebo tabulku, jak vytvořit formu řadové číslovky s měsícem, najdeme v každé učebnici. Pokud si vytvářím vlastní schéma, je to jen proto, abychom nemuseli se studenty později v učebnici listovat a hledat, měla jsem ho rychle po ruce a mohla ho promítnout. K tématu datum proto vznikl tento přehled.

A1

Studenti na úrovni A1 se učí datum jako kolokaci, bez vysvětlování gramatiky, důvodů, proč je zde taková koncovka a jinde jiná. Je vhodné upozornit na změnu základní číslovky na řadovou (nikoli jedna, ale první apod.), opět zatím bez gramatického vysvětlování.

Ale už na této úrovni musí student ovládnout zápis data, tzn. zápis číslovky, případně obou číslovek s tečkou.

12. 6. nebo 12. června

V době, kdy se učí datum, student už umí čísla do 100 000. Nemá tedy problém přečíst rok. Ukážeme mu také druhý způsob, který je pro něj často mnohem jednodušší.

1965 – tisíc devět set šedesát pět NEBO devatenáct set šedesát pět

Nácvik data je snazší, než by se zdálo. Pokud zařadíme na začátek každé lekce otázku Kolikátého je?, téma bude pořád „na stole“. A kromě toho narozeniny, svátky atd. Pro trénink používám také například tento Quizlet set.

Jakmile se studenti naučí lokál singuláru, není problém přidat k němu i názvy měsíců s předložkou v.

v lednu, v červenci…

A2

Na úrovni A2 si student doplní informaci, že v případě číslovky i měsíce se jedná o genitiv singuláru maskulina.

Je prvního (G sg. M) ledna (G sg. M)

Podle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) se studenti už na úrovni A2 mají naučit číst datum v podobě genitiv sg. maskulina a nominativ sg. maskulina.

Je prvního (G sg. M) první (N sg. M)

Naučit se to je pro leckoho dost obtížné, ale je vhodné s touto formou studenty seznámit, protože například na úřadech se s ní můžou setkat a potřebují jí alespoň rozumět.

Zkuste si zahrát Kahoot puzzle – do aplikace v telefonu zadejte PIN: 09815130. Hrát můžete do 4. 1. 2022. Jestli se vám hra zalíbí, najdete ji volně dostupnou v aplikaci Kahoot a můžete ji zadat i studentům.

B1

Na úrovni B1 přidáme čtení data v podobě číslovky složeného slova se spojovacím -a-.

Je pětadvacátého ledna.

B2

Na úrovni B2 připojíme adjektiva utvořená z názvů měsíců.

lednový, zářijový…

 

A jak procvičujete datum vy?

 

Přečtěte si taky:

10. prosince 2021

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *