Jak učit slovesné prefixy v češtině pro cizince

Dojít, přijít, vyjít, sejít se, ujet, přejet, projet… Taky z toho vašim studentům jde hlava kolem? Pojďme se dnes podívat na slovesné prefixy. Zaměříme se na úroveň A2 a slovesa pohybu.

Slovesné prefixy a slovesa pohybu A2

Slovesné prefixy se úzce pojí s problematikou vidu. O ní už jsem v měsíčníku psala. Dnes bude tématem význam prefixů. Zvláště Neslovanům může pochopení toho, co prefix vyjadřuje, velmi pomoci při produkci.

A1

Proč začínáme až úrovní A2? Na úrovni A1 se studenti učí slovesa s prefixy v konkrétní situaci obvykle jako kolokace, např. Zaplatím, prosím. Výklad se nesoustřeďuje na vysvětlení významu prefixu.

Výjimkou jsou prefixy při- a od-, k vysvětlení jejich významu využíváme situační kontext.

 • PŘI- směr k nějakému místu (přijít, přijet, přiletět)
 • OD- směr pryč (odejít, odjet, odletět)

Další slovesa pohybu však zařazujeme opět spíše jako kolokaci, např. nastoupit do autobusu/vlaku/tramvaje, vystoupit z autobusu/vlaku/tramvaje, přestoupit z tramvaje na metro.

A2

Od úrovně A2 se prefixy sloves studenti učí často právě s problematikou vidu. SERRJ, resp. Popis referenční úrovně A2 pro češtinu jako cizí jazyk, vymezuje, které prefixy by měl student znát. Učebnice je pak reflektují v konkrétních kapitolách a tématech.

Co se týče sloves pohybu, nejčastěji je to téma cestování nebo orientace (např. Čeština expres A2/1, lekce 4; Česky krok za krokem 1, lekce 11; Čeština pro cizince A1-A2, lekce 9 a 10; Česky, prosím II, lekce 4).

Práce s textem

Osvědčilo se mi nechat studenty přijít na význam prefixu samostatně s pomocí textu/poslechu v učebnici. Nejdřív čteme/posloucháme text a pracujeme na úkolech týkajících se porozumění. Pak přichází na řadu gramatika. Začínáme tím, že na tabuli nakreslím (v online prostoru na online tabuli nebo stránku sdíleného dokumentu promítnu) následující obrázky. Moje schéma není nijak novátorské, podobná najdete i ve zmíněných učebnicích. Teď jen budu demonstrovat, jak s nimi pracuji, aby studenti dokázali odvodit pravidla sami.

Požádám studenty, aby zkusili sami podle textu doplnit, jaké sloveso patří ke kterému obrázku. Výsledkem jejich aktivity je doplněné schéma.

V druhém kroku zapisujeme konkrétní příklad použití daného slovesa. A pak přichází třetí krok, kdy pro daný prefix hledáme pravidlo, které určuje jeho význam. Pravidla studentům ulehčují učení a jsou s jejich pomocí schopni lépe se v problematice orientovat. Obvykle ani v téhle fázi nemají studenti problém většinu pravidel doplnit sami, např. že prefix vy- znamená nahoru, prefix s- dolů apod. Závěrečná tabule pak vypadá asi takhle.

 • Jak zařadit čtení či poslech do lekcí, jak na nich postavit lekci a jak připravovat vhodná a pestrá cvičení? Komplexně téma rozebíráme s účastníky kurzů Výuka čtení/poslechu v češtině jako cizím jazyce. Zaujalo vás to? Podívejte se, jestli mají vypsané termíny.

Další práce se slovesnými prefixy

Ve schématu vidíte prefixy v abecedním pořadí. To je proto, že studenti si výslednou tabuli vyfotí, používají ji pak jako pomůcku a lépe se v ní orientují. Doporučila bych však procvičovat prefixy, u nichž to lze, také jako opozita, např.:

 • NA- x VY-
 • PŘI- x OD-
 • S- x ROZ-
 • S- x VY-
 • V- (ZA-) x VY-

Praktickou příručkou pro studenty i lektory poukazující také na význam prefixů je Slovník českých vidových dvojic (J. Horáková a kol., UPOL 2021).

Slovesné prefixy a trénink

Výše zmíněné učebnice nabízejí k tréninku různá cvičení i texty. Není však od věci mít v zásobě další. Mně se osvědčily například:

 • Quizlet – slovesa pohybu
 • Mluvní cvičení – databanka otázek (např. Jak jdete/jedete do práce? Kde přestupujete? Jak se dostanete do kanceláře v 5. patře? S kým jste se sešli minulý týden? Kdy obvykle odcházíte z práce? Kolik přechodů přes ulici musíte přejít cestou do supermarketu?…). Doporučuji využít například aplikaci Mote (více také v měsíčníku Rozehrajte lekce češtiny 15 – sekce Příklady z praxe)
 • Mluvní cvičení – studenti tvoří otázky s použitím konkrétních sloves a ptají se kolegů/učitele
 • Práce s mapou – Jak se dostanu do/na…?
 • Window Swap – skvělá aplikace: otevřete okno kdekoli na světě a nechte studenty popsat, co vidí z okna, a přidejte otázky, jak se dostanou do/na…
 • Další náměty k procvičení najdete v pracovních listech pro úroveň A2. Skvěle se vám bude hodit mapa a práce s ní v handoutu Karel IV. nebo téma Volný čas: Kolo a kam na kole pojedete, dojedete, odkud odjedete…

A jaká cvičení používáte vy? Ráda seznam doplním o vaše tipy.

Teprve začínáte učit češtinu jako cizí jazyk a neorientujete se v tolika aktivitách, postupech, metodice? Nezoufejte – právě pro vás pořádám kurz Jak učit cizince česky, kde se dozvíte, jak výuku češtiny uchopit, jak postavit lekce, co v nich určitě má být a jak… Podívejte se, jestli má vypsaný termín.

 

Mohlo by vás také zajímat:

 

13. září 2021

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *