Kdo byl Jan Amos Komenský

Víte, kdo to řekl? Český slavný pedagog Jan Amos Komenský. 28. března 2022 to bude 430 let, kdy se narodil. Ale každý, kdo studoval pedagogiku kdekoli na světě, se o něm určitě učil, protože je to zakladatel moderní pedagogiky a říká se mu „Učitel národů“. A 28. března slavíme na jeho počest v Česku Den učitelů. Byl to taky muž, který to v životě vůbec neměl jednoduché. Přečtěte si víc.

Jan Amos Komenský

Život Komenského

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský byl pedagog, filozof, kněz a spisovatel. Narodil se 28. 3. 1592 na Moravě. Vysokou školu studoval v Německu v letech 1611–1614. Pak se vrátil na Moravu a pracoval jako učitel. Byl taky členem evangelické církve Jednota bratrská.

Byl třikrát ženatý. První manželka Magdalena a jejich dvě děti zemřely na mor. S druhou manželkou Dorotou Marií, která také zemřela, měl čtyři děti. Se třetí manželkou Janou byl do konce života.

Exil

Po roce 1621 bylo v Česku dovoleno jen katolické náboženství. Kdo nebyl katolík, musel konvertovat a stát se katolíkem, nebo odejít ze země. Komenský se nejdřív schovával v Česku, žil na tajných místech. Ale potom už to bylo nebezpečné a musel odejít. Myslel si, že se brzy vrátí, ale celý život už musel zůstat v zahraničí.

Nejdřív šel do Polska, ve městě Lešno bylo centrum jeho víry. Tam s rodinou zůstal, pracoval jako učitel a taky jako biskup (vysoce postavený kněz). Začal psát učebnice a připravoval lepší koncepci školského systému. Intenzivně se věnoval pedagogice.

Jan Amos Komenský

Jeho knihy a ideje začaly být velmi populární v Evropě. Pozvali ho na přednášky a pracovat (reformovat regionální školský systém) do Anglie, potom do Švédska, do Uher, do Nizozemí. Komenský se potkal s René Descartem, kardinálem Richelieu, malířem Rembrandtem, přednášel v anglickém parlamentu a také Američané ho zvali do Ameriky.

Když žil v Polsku, ve městě začal požár a při něm shořela skoro celá jeho práce i majetek. Na konci života odešel do Amsterdamu v Nizozemí. Tady publikoval asi polovinu všech svých knih. A tady také zemřel 15. 11. 1670. Má hrob v Naardenu, o hrob se stará Česká republika.

 

 • Podívejte se na krátké animované video o Komenském.  (Zdroj: Česká televize, ČTedu)

Pedagog Komenský

Komenský byl velký reformátor školského systému. Byl hodně progresivní, měl velmi moderní ideje o tom, jak je dobré studovat. Věřil, že vzdělání je jediná cesta, jak svět může být lepší.

Některé jeho revoluční ideje :

(v 17. století vůbec nebyly standardní)

 • Studium by měla být zábava (jeho motto bylo „škola (je) hrou“). Studium by nemělo být mechanické.
 • Navrhoval novou školskou organizaci: Dítě do 6 let vychovávají rodiče doma. / Od 6 do 12 let děti chodí do školy obecné v každém městě a v každé vesnici. Učí se kluci i holky dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Studují čtení, psaní, počítání, náboženství, reálie, zpěv a ruční práce. / Od 12 do 18  mladí lidé chodí do latinské školy v každém městě. Studují gramatiku, rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii, astronomii a muziku, přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematiku a jazyky (latinu, řečtinu a další jazyk, například němčinu). / Od 18 do 24 let studenti chodí na akademii, která by měla být v každé zemi. Je to vysoká škola, kde se studuje náboženství, právo nebo medicína a filozofie. / Každý člověk by se měl vzdělávat celý život a měl by hodně cestovat.
 • Do školy chodí všechny děti, studium je povinné.
 • Definoval školní rok, školní prázdniny a školní týden.
 • Do jedné třídy by měli chodit děti/studenti stejného věku a stejné úrovně znalostí. Když je ve třídě hodně studentů, učitel by měl mít asistenta.
 • Každá třída by měla mít místnost pro studium, každý student by měl mít učebnice, učitelé by měli mít metodiku pro učebnici.
 • Odmítal fyzické tresty dětí ve škole.
 • Chce, aby studenti latinské školy minimálně jednu hodinu týdně četli noviny. Jako první pracoval s médii ve škole.

Dobrý učitel:

 • Všechno demonstruje – student získá zkušenost.
 • Je systematický – to, co děti studují, má logiku, jde chronologicky, různé předměty kombinují stejná témata.
 • Je aktivní a chce, aby byly aktivní i děti.
 • Učí prakticky – co se studenti naučí, můžou aplikovat v praxi.
 • Opakuje se studenty to, co se naučili.
 • Respektuje věk a individuální kompetence dětí.

Spisovatel Komenský

Komenský napsal mnoho knih, psal latinsky, česky a německy. Knihy byly překládány a publikovány v Evropě už v době, kdy žil. Ty nejznámější jsou:

 • Velká didaktika (Didactica magna) – jak být dobrý učitel.
 • Orbis pictus (Svět v obrazech) – učebnice latiny i jiných jazyků. Člověk by měl studovat pomocí hry, v knize to jsou obrazy, které pomáhají porozumět. Komenský byl v Evropě první, kdo chtěl ve škole motto „Schola ludus“ (škola hrou).
 • Brána jazyků otevřená – slavná kniha v nekatolické Evropě už v době Komenského. Učebnice latiny a taky encyklopedie a metodika, jak se učit cizí jazyky.
 • Slovník české řeči
 • Česko-latinský slovník
 • Informatorium školy mateřské – kniha pro rodiče, jak vychovávat malé děti.
 • Vševěda (Pansofia) – když spojíme víru v Boha a vzdělání, potom lidé budou moudří, nebudou válčit a budou pracovat na tom, aby svět byl dobré místo. Hlavní filozofické dílo Komenského.
 • Labyrint světa a ráj srdce – alegorický příběh o tom, že svět-labyrint můžeme vidět falešně, nebo pravdivě. A k pravdě a lásce je jenom jedna cesta: Bůh a žít s boží láskou v srdci.

Komenský dnes

 • V Praze můžete najít Národní pedagogické muzeum a knihovnu Jana Amose Komenského. Kromě toho můžete navštívit taky menší muzea ve městech Fulnek, Komňa, Přerov, Uherský Brod, Bílá Třemešná.
 • Na univerzitě v Brně vychází časopis Komenský, to je nejstarší český pedagogický časopis, vychází od roku 1873.
 • Máme taky soukromou Univerzitu Jana Amose Komenského.

Slyšeli jste někdy o Komenském? A praktikují se ve vaší zemi ve školách hlavní ideje Komenského?

Přečtěte si taky:

 1. 3. 2022

 

Obrázky:

 1. cs.wikipedia.org: autor: Jürgen Ovens – http://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-2161, volné dílo.
 2. cs.wikipedia.org: autor: Václav Hollar – Artwork from University of Toronto Wenceslaus Hollar Digital CollectionScanned by University of TorontoHigh-resolution version extracted using custom tool by User:Dcoetzee, volné dílo
 3. Pixabay.com
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *