Slovesa, prepozice a akuzativ (A1)

Čím vyšší jazyková úroveň studenta, tím širší slovní zásoba. To je skvělé, protože student je schopen barvitěji hovořit na různá témata. Do kategorie slovní zásoby i gramatiky patří rovněž znalost sloves, která se vážou s určitým pádem. Je třeba se k nim opakovaně vracet a pomoci studentovi upevňovat jejich zapamatování. Dnes se podíváme na akuzativ.

Slovesa s prepozicí a akuzativem (B1)

Akuzativ – objekt (A1)

Když učím studenty na úrovni A1, vysvětluji akuzativ na rozdílu subjekt – objekt (vizte například video Akuzativ A1). S tím už si ale na vyšších úrovních nevystačíme.

Akuzativ B1

Na úrovni B1 se student seznamuje s celkem širokým spektrem sloves, která „potřebují“ akuzativ. My se podíváme na ta s prepozicí. Věnují se jim například tyto učebnice:

  • Česky krok za krokem 2 – lekce 2 (téma Rodina a rodinné vztahy)
  • Čeština pro cizince B1 – lekce 2 (téma Rodina)
  • Přehled valenčních sloves uvádí samozřejmě také Popis úrovně B1: Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk (s. 340). 

Verba s prepozicemi je třeba memorovat a pravidelně se k nim vracet. K tomu nám může posloužit například takovýhle přehledový tahák.

 

Procvičování

Ráda pracuji se situačním kontextem. Nabízejí ho například výše zmíněné učebnice. A můžeme přidat další komunikační situace. Ty nám, lektorům, pomůžou opakovaně vracet slovesa do hry, využívat je při prezentaci nejrůznějších témat a studentům lépe si je zapamatovat. Vyplatí se taky střídat různé aktivity – mluvení, psaní, kvíz, doplňovačku apod. Několik příkladů:

Hezké vzpomínky

Čtení – výběr prepozic: Babička vzpomíná (pracovní list)

Procvičovaná slovesa: vzpomínat si na něco, dívat se na něco, myslet na někoho, pamatovat se na něco, ptát se na něco, zapomenout na někoho, děkovat za něco

Rodina a vztahy

Psaní – příběh rodiny podle fotografií: Rodina včera a dnes (pracovní list)

Procvičovaná slovesa: být zvyklý na někoho, čekat na někoho, myslet na někoho, připravovat se na něco, ptát se na něco, působit na někoho, stěžovat si na něco, těšit se na někoho, útočit na někoho, zlobit se na někoho, žárlit na někoho, bát se o někoho, mít strach o někoho, starat se o někoho, věřit v někoho, děkovat za něco

Nové zaměstnání

Poslech a mluvení (práce s audiem, prezentace): Pohovor do zaměstnání

Procvičovaná slovesa: děkovat za něco, ucházet se o něco, připravovat se na něco, jít o něco, pokusit se o něco, odpovídat na něco, stěžovat si na něco, zapomenout na něco, bojovat o něco, žádat o něco, zajímat se o něco, ptát se na něco, čekat na něco

 

Inspirovali jste se? Pak určitě další aktivity vymyslíte sami. Například pro následující situace:

Média a profese novináře

Mluvení a psaní: Vytvářet otázky se slovesy pro celebritu

Procvičovaná slovesa: být zvyklý na něco, odpovídat na něco, ptát se na něco, působit na někoho, útočit na někoho, jít o něco, pokusit se o něco, zajímat se o něco, žádat o něco, děkovat za něco, věřit v něco

Na úřadě

Procvičovaná slovesa: čekat na něco, odpovídat na něco, pamatovat na něco, připravovat se na něco, ptát se na něco, stěžovat si na něco, zapomenout na něco, bojovat o něco, jít o něco, pokusit se o něco, prosit o něco, ucházet se o něco, žádat o něco, děkovat za něco, platit za něco

Životní styl

Procvičovaná slovesa: bojovat o něco, být zvyklý na něco, dosáhnout na něco, působit na někoho, stěžovat si na něco, zvyknout si na něco, starat se o něco, platit za něco, ucházet se o něco

Další trénink

Slovesa (nejen) s akuzativem se dají dobře zařadit do textů a cvičení na různá témata. Další dávku procvičení nabízím v pracovních listech B1 na téma volný čas a nakupování.

Diakritika zas a znova

Nezapomeňme při deklinaci trénovat se studenty taky diakritiku, která dělá problém až do vysokých úrovní.

Mohlo by vás taky zajímat:

8. 4. 2022

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *