8. května 1945 a konec války v Evropě

8. května slavíme v Česku státní svátek – konec 2. světové války v Evropě (8. května 1945). Jaká byla situace v Československu během války? Kdo osvobodil republiku? A co se stalo po válce?

Československo za druhé světové války

(Podtržená slova najdete anglicky ve slovní bance dole na konci textu.)

Druhá světová válka začala 1. září 1939 (tady je krátké animované video o druhé světové válce – 3 minuty, česky, zdroj: Česká televize). Československo bylo za 2. světové války okupováno Německem. Neexistovalo jako samostatný stát, ale jako Protektorát Čechy a Morava od 15. 3. 1939 do 8. 5. 1945. Existovala tady protektorátní československá vláda, ale oficiální československá vláda byla v exilu, ve Velké Británii. Politiku Protektorátu diktovali Němci, měli tady svého zástupce – protektora.

Začátek druhé světové války

Už od října 1938 Německo okupovalo část Československa. Bylo to území okolo hranic, kde žilo hodně Němců – jmenuje se Sudety. Adolf Hitler anektoval tohle území a připojil ho k Německu, aby „ochránil“ tamní Němce. A pak 15. 3. 1939 obsadil celé Česko a vznikl Protektorát Čechy a Morava. Slovensko vytvořilo samostatný stát, který podporoval Německo.

Oficiální československá vláda s prezidentem Edvardem Benešem byla ve Velké Británii. Tato vláda byla akceptovaná Velkou Británií a taky USA. Vyjednávala, aby po válce mělo Československo stejné hranice jako před válkou. Češi, kteří utekli z Protektorátu a chtěli pomáhat jako vojáci, bojovali často jako letci RAF za Británii. Někteří českoslovenští komunisté odešli do Sovětského svazu.

Češi během války

Na začátku Češi protestovali proti německé anexi, organizovali manifestace, například 28. 10. 1939 k výročí vzniku Československa. Při této demonstraci bylo zabito několik lidí a taky student Jan Opletal. (Víte, kde je Opletalova ulice v Praze? Teď už víte, proč se tak jmenuje.). 15. 11. měl pohřeb a lidé vyšli do ulic na další protest. Němci brutálně ukončili tuto demonstraci a 17. 11. zavřeli české univerzity, část studentů zabili nebo poslali do koncentračních táborů. Od té doby se 17. listopad na celém světě slaví jako Mezinárodní den studentů.

Další veřejné protesty proti německé okupaci nebyly možné. Lidé se báli, byli perzekvovaní nacisty, pracovalo tady německé gestapo, probíhala germanizace. Stát nebyl autonomní, neexistovala česká armáda, neexistovaly politické strany, Židé byli odvezeni do koncentračních táborů, fungovala cenzura, Němci zestátnily důležité firmy, banky… Ale existoval tady protinacistický odboj, někteří stateční Češi ilegálně bojovali proti nacistům – dělali sabotážní akce, tiskli letáky atd.

Emauzy – Praha

V Protektorátu se nebojovalo. Německo využívalo Protektorát a Čechy hlavně k tomu, aby tady vyrábělo produkty, které potřebovalo pro válku. Asi 600 000 Čechů muselo jít pracovat do Německa. Jeden z mála objektů, který byl na konci války bombardovaný, byl klášter Emauzy v Praze u Karlova náměstí (proto má dnes moderní věže, protože ty originální byly zničeny).

Atentát na Heydricha

Heydrichovo auto

Heydrichovo auto

Protektorem byl Reinhard Heydrich, prominentní Němec, který měl zajistit pořádek v Protektorátu. 27. 5. 1942 byl zabit v Praze – několik československých vojáků-parašutistů, kteří utekli do Anglie, na něj spáchalo atentát. Po atentátu začaly v Protektorátu velké represe – Němci zabili hodně lidí, další poslali do koncentračních táborů, zlikvidovali dokonce celé vesnice, například Lidice.

Tady je krátké animované video o Protektorátu Čechy a Morava, obrázky vám pomůžou rozumět (3 minuty, česky, zdroj: Česká televize).

Konec války

Od konce roku 1944 postupovala sovětská armáda úspěšně z východu na západ, bojovala proti nacistům a od začátku roku 1945 osvobozovala státy, například Slovensko, Maďarsko, Polsko… Ze západu postupovala americká armáda, bojovala proti německé armádě a osvobozovala státy, například Francii, Itálii… Sovětská armáda osvobodila Moravu a Slezsko a jela směrem k Praze, americká armáda osvobodila jižní a západní Čechy, dojela až do Plzně.

Demarkační linie_1945

Mezi sovětskou a americkou armádou existovala smlouva o demarkační linii. Ta byla taky na území Česka: vedla od severu na jih přes Karlovy Vary, Plzeň a České Budějovice. Na demarkační linii se měly zastavit a sejít obě armády.

5. května začalo povstání proti nacistům v Praze. Cíl byl rychle osvobodit Čechy od německé vlády. Americká armáda už byla v Plzni, ale musela tam čekat. Sovětská armáda byla na Moravě. Proto boje v Praze trvaly ještě 4 dny, než přijeli Sověti.

8. května 1945 Německo podepsalo kapitulaci a skončila druhá světová válka v Evropě. 9. května 1945 byla osvobozena Praha a do 11. května celé Česko, poslední části německé armády kapitulovaly.

Po válce

Po válce se znovu spojilo Česko a Slovensko do jednoho státu. Nová československá vláda vznikla na Slovensku 4. dubna a v květnu se přestěhovala do Prahy. Z Československa museli odejít skoro všichni Němci, kteří tu bydleli už 20 let (víc než 2 miliony lidí), Češi jim nemohli zapomenout, že někteří z nich podporovali Hitlera.

Odchod Němců ze Sudet do Německa

V roce 1945 byl v Československu obnoven demokratický režim, ale vliv Sovětského svazu a komunismu začal být velmi silný. Sovětský svaz byl adorován za osvobození Československa, komunisté byli za války perzekvovaní nacisty. V roce 1946 českoslovenští komunisté vyhráli volby, v roce 1948 udělali revoluci a začal komunistický režim v Československu.

Poslední krátké video – konec války v Československu (3 minuty, česky, zdroj: Česká televize).

Brzo po válce začala taky další válka – „studená“ válka mezi Západem a Východem. Mezi západními demokratickými státy a komunistickými státy ležela „železná opona“. Západ i Východ vytvořily vojenské organizace (NATO a Varšavská smlouva).

Slovní banka

obnovovat/obnovit reestablishspáchat atentát make an attempt on sb’s life
obsazovat/obsadit occupyvliv influence
odboj resistence movementvolby the elections
osvobozovat/osvobodit liberatevyužívat/využít use
pohřeb funeralzabíjet/zabít kill
postupovat/postoupit move aheadzestátnitput under state control
povstání uprisingželezná opona the Iron Curtain

Přečtěte si taky:

Foto:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *