Československo a komunistická revoluce 1948

25. února 1948 byl den, který si někteří lidé dobře pamatují ještě dnes. Od toho dne se Československo stalo komunistickým státem. Ve vládě byli jenom komunisté a dalších 41 let se na tom nic nezměnilo.

Komunistický puč

Jak se to stalo?

Komunistická revoluce v Československu nezačala jen tak. Měla svoje příčiny ještě z doby před druhou světovou válkou. Pojďme se na ně podívat.

30. léta 20. století

Ve 30. letech 20. století se v Německu stal kancléřem Adolf Hitler. V roce 1938 chtěl, aby mu Československo dalo regiony okolo hranic – Sudety, protože tam žijí Němci a chtějí být částí Německa. Hrozil, že začne válka, když Československo nebude akceptovat jeho požadavky. Francie a Velká Británie souhlasily s Hitlerem, protože nechtěly válku. Československo zůstalo samo, bylo malý stát, mělo malou armádu a žádná další země mu nechtěla pomoct bojovat.

30. září 1938 Československo kapitulovalo. Hitler si vzal Sudety. Skončila autonomie Československa. V roce 1938 se taky separovalo Slovensko, chtělo mít svůj stát. Hitler chtěl brzo celé Česko – proto 15. 3. 1939 německá armáda obsadila celý stát. Československo přestalo existovat, vznikl Protektorát Čechy a Morava a trval až do konce války, do roku 1945. Demokratická vláda i prezident Edvard Beneš emigrovali do zahraničí.

Válka

Edvard Beneš, československý prezident v exilu v Anglii, se snažil jednat o tom, aby po válce znovu vzniklo Československo a bylo respektováno ostatními zeměmi. Anglie a USA čekaly na konec války a nechtěly predikovat. Sovětský svaz souhlasil a v roce 1943 podepsali E. Beneš a Josif V. Stalin, vůdce Sovětského svazu, smlouvu o spolupráci a pomoci ve válce i po ní na 20 let. Byl to standardní mezinárodní pakt, ale Sovětský svaz rozuměl smlouvě tak, že může intervenovat do politiky Československa.

V květnu 1945 válka skončila. Československo osvobodili Američané i Sověti. Armáda USA dojela 6. května ze západu do Plzně a tam se zastavila – byla tam politicky domluvená demarkační linie. Od Plzně na východ byla sféra Sovětského svazu. Němci v Praze kapitulovali 8. května.

Po válce

Po válce znovu začalo fungovat demokratické Československo. Prezidentem se stal znovu Edvard Beneš, existovaly tady různé politické strany. V roce 1946 se konaly volby: komunisté dostali 40 % hlasů a šéf komunistů Klement Gottwald se stal premiérem.

Evropa byla zničená válkou. USA připravily plán, jak pomoct Evropě: Marshallův plán. Byla to velká finanční i materiální pomoc. Západní Evropa pomoc přijala. Sovětský svaz tuto pomoc odmítnul, bál se, že USA chtějí mít velkou moc v Evropě, a začal vystupovat proti „imperialistickým“ státům. A podle jeho vzoru (a direktivy) odmítly pomoc i všechny státy, kde vládli komunisté (střední a východní Evropa). Československo nejdřív chtělo Marshallův plán využít, ale nakonec odmítlo taky. Autorita Sovětského svazu byla pořád větší.

Únor 1948

Komunisté měli velký vliv ve státě a začali dělat víc a víc svoji politiku. Členové vlády – nekomunisté – nesouhlasili s komunistickou politikou a protestovali u prezidenta Beneše. Chtěli, aby byly nové volby, a dali prezidentovi svoji demisi. Ale K. Gottwald intervenoval u prezidenta taky, ukazoval, kolik lidí podporuje komunisty, a chtěl, aby nekomunisté odešli z vlády. Nakonec prezident souhlasil s Gottwaldem. 25. 2. 1948 akceptoval demisi nekomunistických ministrů a na jejich místo přišli noví ministři – komunisté. Vláda byla kompletně komunistická. A hodně Čechů a Slováků tuto vládu podporovalo.

Komunismus

Československo se tak definitivně dostalo do „východní sféry“ (a taky Polsko, Maďarsko, východní Německo, Rumunsko, Jugoslávie, Albánie). Hlavní autoritou byl komunistický Sovětský svaz a diktoval, co česká vláda může nebo nemůže dělat.

V Československu začal komunistický režim. Češi a Slováci nemohli cestovat do zahraničí. Existovala cenzura v médiích a v kultuře. V Československu pracovala tajná represivní policie (Státní bezpečnost). Kdo nesouhlasil s komunistickou politikou, byl perzekvovaný – nemohl dělat svoji profesi, jeho děti nemohly studovat, musel jít do vězení… V 50. letech se konaly taky politické procesy s nekomunisty.

Komunistická éra Československa skončila až 17. listopadu 1989 sametovou revolucí.

Podívejte se na video s archivními fotografiemi. (Zdroj: Televize Seznam)

Československá moderní historie

  • 28. 10. 1918 – vznikla demokratická Československá republika
  • 1938–1945 – Německo okupovalo Československo
  • 1945–1948 – znovu demokratické Československo, ale ve východní zóně (vliv Sovětského svazu)
  • 25. 2. 1948 – komunistická revoluce
  • 1948–1989 – komunistické Československo
  • 17. 11. 1989 – Sametová revoluce
  • od prosince 1990 – znovu demokratické Československo
  • 1. 1. 1993 – rozdělení Československa, vznikla samostatná Česká republika a Slovenská republika

Přečtěte si další články o české historii:

Tento článek v anglické verzi

Fotografie – zdroje: Pixabay.com a https://snl.no/Edvard_Bene%C5%A1 (E. Beneš)

15. 2. 2021

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *