Slovesa, prepozice a lokál v češtině

Slovesa s prepozicí a lokálem (B1)

Pokračujeme v našem miniseriálu „slovesa s určitým pádem“. Jak je do výuky zařadit, aby studenti nebyli nuceni je jen memorovat? Podívejme se na lokál. Slovesa s lokálem (B1) Úroveň B1 Lokál je předložkový pád,…
Jak učit slovesa s genitivem v češtině pro cizince

Slovesa s genitivem (B1)

Pokračujeme v našem miniseriálu „slovesa s určitým pádem“. Jak je do výuky zařadit, aby studenti nebyli nuceni je jen memorovat? Podívejme se na genitiv. Slovesa s genitivem Úroveň B1 Na úrovni B1 se student seznamuje…
Slovesa, prepozice a akuzativ (A1)

Slovesa s prepozicí a akuzativem (B1)

Čím vyšší jazyková úroveň studenta, tím širší slovní zásoba. To je skvělé, protože student je schopen barvitěji hovořit na různá témata. Do kategorie slovní zásoby i gramatiky patří rovněž znalost sloves, která se…
Kudy tudy: adverbia dynamická a statická

Kudy? Tudy!

Adverbia místa a směru obvykle nedělají studentům problémy. Do chvíle, než dojde na ta, která odpovídají na otázky odkud a kudy. Učebnice nám nabídnou tabulky a pár cvičení a nám nezbývá než se k tématu pravidelně vracet.…
Jak učit minulý čas v češtině pro cizince

Minulý čas (A1)

Moc ráda učím studenty-začátečníky minulý čas. Na jeho vysvětlení stačí tři kroky. Žádné rozdělování sloves do kategorií jako při prézentní konjugaci. Jednoduché schéma a moře aktivit k procvičování jsou obvykle…
Jak učit vespolná jména v češtině

Vespolná jména

Říká mi studentka: „To je zajímavé, že slovo celebrita je ženského rodu, ale označují se tak i muži. Třeba Karel Gott byl celebrita.“ A ptá se: „Máte víc takových slov, která používáte pro víc rodů?“ Musela jsem…
Datum - vysvětlení a trénink

Datum

Konec roku a začátek nového si přímo říkají o téma výuky nebo procvičení data. Čeština je velmi originální v názvech měsíců. Ráda studentům představuji spojení názvů měsíců s přírodou a… Obvykle tím jsou fascinováni. Jak…
Jak učit slovesné prefixy v češtině pro cizince

Slovesné prefixy 3 (B2)

V minulých měsíčnících (č. 15 – 2021/9 a č. 16 – 2021/10) jsme se věnovali slovesným prefixům na úrovních A2 a B1. Dnes dokončíme náš miniseriál o prefixech a zaměříme se na úroveň B2. Slovesné prefixy a slovesa…
Jak učit slovesné prefixy v češtině pro cizince

Slovesné prefixy 2 (B1)

V minulém měsíčníku (č. 15 - 2021/9) jsme se věnovali slovesným prefixům na úrovni A2. Dnes postoupíme o úroveň výš - na B1 - a podíváme se na tzv. triády, jak je utvořit a taky procvičit. Slovesné prefixy a slovesa…
Jak učit slovesné prefixy v češtině pro cizince

Slovesné prefixy 1 (A2)

Dojít, přijít, vyjít, sejít se, ujet, přejet, projet… Taky z toho vašim studentům jde hlava kolem? Pojďme se dnes podívat na slovesné prefixy. Zaměříme se na úroveň A2 a slovesa pohybu. Slovesné prefixy a slovesa pohybu…
Kdy a když: rozdíl a použití v češtině

Kdy vs. když

Kdy není když a vědí to i studenti. Jen to často pletou. Jak jim tenhle rozdíl vysvětlit? Není to tak těžké… Kdy vs. když: 2 slova - velký rozdíl Kdy 1. „Kdy“ je obsaženo v otázce. Kdy začíná film? Kdy ses…
Jak učit deklinaci substantiv -e

Deklinace substantiv -e

Znáte to taky? Jdu do práci, jsem v nemocnice, jím ovoci… Deklinace slov končících na -e… A1 nebo B2, pořád v tom studenti chybují. Co s tím? Trénink, trénink, trénink! Obecně platí, že jakákoli zažitá chyba…