Deskriptivní pasivum a jeho studium v češtině jako cizím jazyce

S pasivem se student poprvé setká na úrovni A2, ale pouze lexikálně. Na úrovni B1 už se ho učí vytvořit a používat. Jak na to? V textu se budeme věnovat deskriptivnímu pasivu.

Deskriptivní/složené/opisné pasivum

A2

Na úrovni A2 se studenti učí deskriptivní pasivum především lexikálně bez hlubšího vysvětlování. Společný evropský referenční rámec tuto problematiku uvádí. V některých učebnicích A2 není zahrnuta, stručně ji najdeme například v Češtině expres A2/2 nebo v Česky krok za krokem.

B1

Bližší seznámení s pasivem v podobě reflexivní i deskriptivní přichází na B1. V tomto textu se budu věnovat pasivu deskriptivnímu (také složenému nebo opisnému). Reflexivní pasivum jsem zpracovala v samostatném článku. 

Funkce

Deskriptivním pasivem:

  • nechceme/nemůžeme vyjadřovat, kdo vykonává aktivitu (Projekt bude vypracován.)
  • vyjadřujeme situaci, kdy subjekt nemůže vykonávat aktivitu sám (Byt byl uklizen.)

Jak tvoříme deskriptivní pasivum

  • sloveso být (čas minulý, prézens nebo futurum)
  • pasivní participium = -n/-t forma, kterou vytvoříme z minulého participia (-l formy) (častěji od perfektivních sloves)

Příklady

Celkové schéma

 

Použití reflexivního a deskriptivního pasiva

  • Reflexivní pasivum často vyjadřuje proces (V ČR se vyrábí auto Škoda.). Není možné vyjádřit, kdo „dělá“ aktivitu (Tenis se hraje od 15 hodin). Nelze ho utvořit od reflexivních sloves. Je častější v mluvené řeči.
  • Deskriptivní pasivum je častější v psaném nebo formálním projevu. Je možné vyjádřit, kdo „dělá“ aktivitu, nejčastěji pomocí instrumentálu (Projekt byl vypracován mým kolegou.).

Procvičení

Píšete levou rukou?  

V dokumentu najdete jeden text se čtyřmi úlohami, se kterým pracuji v lekci opakovaně. Hodí se mi k tématům životní styl, studium, práce, lidské tělo, zdraví apod. To je vždycky hlavní zaměření lekce. Poté, co s textem pracujeme z hlediska čtení s porozuměním, ho využiji k procvičení deskriptivního pasiva. Dvě úlohy obvykle zapojím v lekci, jednu úlohu dostanou studenti za úkol a k jedné se můžu vrátit ještě příští lekci.

  • Potřebujete víc námětů, jak zařadit do lekcí psaní (nejenom pasiva)? Co psát na jednotlivých úrovních, jak psaní efektivně zařadit a jak ho hodnotit? A jaké aktivity využít? O tom mluvíme a právě to si zkoušíme v kurzu Výuka psaní v češtině jako cizím jazyce. Podívejte se, jestli má vypsaný termín.

 

Mohlo by vás taky zajímat:

 

10. 6. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *