Reflexivní pasivum a jeho tvoření v češtině

Reflexivní pasivum (i deskriptivní) student poprvé uvidí na úrovni A2, ale studuje ho ho pouze lexikálně. Na úrovni B1 už se ho učí vytvořit a používat. Jak na to? Podíváme se nejdřív na reflexivní pasivum.

Reflexivní pasivum

A2

Na úrovni A2 se studenti učí reflexivní pasivum především lexikálně, jako kolokaci, tedy bez hlubšího vysvětlování. Hezky ho zapojují do výuky například autorky Češtiny expres A2/1 v kapitole 2 – České a moravské speciality. Zde se ukazuje reflexivní pasivum na příkladu, co se jí/pije/pěstuje/vyrábí v ČR. Poukážeme na reflexivní se a sloveso ve 3. osobě sg. nebo pl.

B1

Bližší seznámení s pasivem v podobě reflexivní i deskriptivní přichází na B1. V tomto textu se budu věnovat pasivu reflexivnímu.

Funkce

Reflexivním pasivem:

  • vyjadřujeme generální aktivitu či pravidelnou aktivitu typickou pro hodně lidí (V ČR se vyrábí becherovka.).
  • nechceme vyjadřovat, kdo vykonává aktivitu (Bude se o tom psát v novinách.).
  • vyjadřujeme situaci, kdy subjekt nemůže vykonávat aktivitu sám (Tenis se hraje od 15 hodin.).
  • vyjadřujeme situaci, kdy subjekt nemůžeme ve větě určit, je nekonkrétní – často „to, ono“ (Říká se, že je to důležité.).

Jak tvoříme reflexivní pasivum

  • sloveso ve tvaru on, ona, ono nebo oni
  • čas: minulý, prézens nebo futurum (u perfektivních sloves minulý čas a futurum)
  • reflexivní zájmeno SE (pozor na 2. logickou pozici)

Reflexivní SE

Musíme však studenty upozornit, že ne každé spojení „se + sloveso“ znamená pasivum. Je rozdíl mezi větami: Musím se učit. Oblékám se. Setkali jsme se včera. apod. O tom více v některém z příštích měsíčníků.

Příklady

Celkové schéma

 

Procvičení

U nabízených cvičení však nejde jen o gramatiku. Doporučuji s texty pracovat i s ohledem na porozumění textu, rozšíření slovní zásoby apod.

Mohlo by vás taky zajímat:

 

10. 5. 2023

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *