Osobní zájmena na začátku nebo na konci věty a jejich deklinace

Moji studenti bez rozdílu národnosti bojují s deklinací osobních zájmen. Jestli jsou na tom vaši studenti podobně, pojďme se podívat na to, jak bychom jim mohli pomoct. Tady je díl třetí, poslední: osobní zájmena na první nebo poslední pozici – dlouhá.

Osobní zájmena na první nebo poslední pozici – dlouhá

Na úvod opakování (rozdělení, Rámec, učebnice):

Osobní zájmena – rozdělení

Rozdělení osobních zájmen podle použití ve větě:

 1. krátká (bez prepozice, na druhé pozici, např. Vidím ho tam.) – viz 1. díl této série
 2. po prepozici (např. Mám pro něho dárek.) – viz 2. díl této série
 3. dlouhá (bez prepozice, na první pozici nebo na konci věty, např. Jeho tam nevidím. / Nevidím tam jeho, ale ostatní ano.).

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

A1

Na úrovni A1 se předpokládá aktivní znalost nominativu, akuzativu a genitivu všech osobních zájmen (krátkých a po prepozici) a reflexivního se s důrazem na funkci osobního zájmena jako podmětu, ve vybraných případech předmětu.

A2

Na úrovni A2 se pracuje se znalostí deklinace osobních zájmen ve všech pádech a pozicích a s důrazem na funkci osobního zájmena jako podmětu a předmětu a na vztah zájmena a zakončení sloves.

Popisy nabízejí spoustu příkladových vět, např.  v kapitolách o jazykových funkcích nebo obecných pojmech.

 

Učebnice

A teď „učebnicová realita“, která podle mě odráží náročnost našeho tématu. Namátkově vybírám:

A1

 • Česky krok za krokem: lekce 9, U doktora – dativ, akuzativ (krátká zájmena)
 • Čeština expres A1/2: lekce 11, U doktora – dativ, akuzativ (já, ty, on, ona – krátká)
 • Čeština pro cizince A1 a A2: lekce 4, Nakupování – akuzativ (krátká, dlouhá, po prepozici); lekce 8, Na poště, v bance… – lokál; lekce 9, U lékaře – dativ (krátká, dlouhá, po prepozici)
 • Česky, prosím I: lekce 10, Doktor – krátká (bez výkladu, v zadní části učebnice je k dispozici tabulka)
 • Levou zadní I:    lekce 8, Osobnosti – akuzativ (krátká); lekce 9, Oblečení – dativ (já, ty, on, ona – krátká)

A2

 • Česky krok za krokem: lekce 16, Móda – krátká a po prepozici
 • Čeština expres A2/1: lekce 5, Jak vypadáme – dativ, akuzativ (krátká)
 • Čeština expres A2/2: lekce 8, Nakupujeme – genitiv, dativ, akuzativ (krátká)
 • Čeština expres A2/2: lekce 11, Domácí mazlíčci – po prepozici
 • Čeština pro cizince A1 a A2: lekce 10, V hotelu – instrumentál (krátká a po prepozici)
 • Česky, prosím II: lekce 3 – Plány na sobotu – akuzativ, instrumentál (krátká a po prepozici); lekce 5 – Jak se stravujete? – genitiv (krátká a po prepozici); (v zadní části učebnice je k dispozici kompletní přehledová tabulka)
 • Levou zadní I: lekce 11, Zdravotní problémy – dativ, akuzativ (krátká)

Tady se vysloveně hodí připomenout jednu ze základních metodických pouček: Není vhodné kombinovat učebnice. Výše uvedený přehled ukazuje proč. Osobně se mi vyplácí držet se používané učebnice, respektovat její způsob seznamování studenta s učivem a doplňující cvičení vytvářet „na míru“ učebnici, nepůjčovat si je z jiných materiálů.

 

Ve třetí části našeho miniseriálu se podíváme na kategorii osobních zájmen dlouhých, tj. na první nebo poslední pozici.

Osobní zájmena dlouhá (na první nebo poslední pozici)

A1

Funkce

Jak vidíte ve výše uvedeném přehledu, Rámec uvádí problematiku dlouhých zájmen až na úrovni A2.  V popisu úrovně A2 v části gramatiky najdeme stručné pojednání o dlouhých zájmenech a jejich deklinaci při zdůraznění na první nebo poslední pozici ve větě. Nenajdeme tam však téměř žádné příkladové věty. Z toho lze usuzovat, že důraz je kladen na zvládnutí deklinace zájmen krátkých a po prepozici. A jako by na to reagovaly i učebnice – téměř žádná se výuce dlouhých zájmen nevěnuje.

A2

Funkce

Studenty seznamuji s dlouhými tvary osobních zájmen až poté, co probereme tvary krátké a po prepozici. Je to z důvodu praktičnosti – mnohem častěji použijí v běžné řeči zájmena po prepozici než zdůraznění dlouhými zájmeny. Pro přehled nám pomůže tabulka.

 

Dlouhá forma s J

 • Ve většině případů je dlouhá forma totožná s krátkou (21 případů z 28, nepočítám lokál).
 • Ve čtyřech případech je krátká forma stejná jako forma po prepozici (mně, tebe, tobě – viz zelené části tabulky).
 • Ve třech případech ukážeme, jak se dlouhá forma odlišuje od formy po prepozici pouze tím, že Ň změníme na J (něho/jeho, němu/jemu – viz zelené části tabulky).

 

Postavení

Dlouhou formu používáme, pokud chceme zájmeno zdůraznit na první nebo poslední pozici ve větě. Nemusíme si tedy „dělat starosti“ s druhou pozicí. Tu využijeme, abychom studentům ukázali rozdíl.

 

To si přímo říká o procvičování.

 

Témata

Učebnice nabízí téma nakupování a u doktora. Protože studenti už znají (mají znát) deklinaci všech skupin osobních zájmen, můžeme jim je nabídnout dohromady v komplexním cvičení.

 • Cvičení: Velká láska Fridy a Diega 
 • Uvedené cvičení stojí na čtení, ale můžeme ho vhodně doplnit ukázkami obrazů Fridy Kahlo, a zapojit tak efektivně do lekce mluvení. Mluvení jako řečová dovednost by mělo být v lekci rozvíjeno cíleně, s ohledem na téma lekce a v kombinaci s dalšími řečovými dovednostmi. Chtěli byste víc tipů, jak to udělat? Nabídnu vám je na kurzu Výuka mluvení v češtině jako cizím jazyce. Podívejte se, jestli má vypsaný termín.
 • Další procvičení nejen zájmen najdete například v pracovních listech, které jsem vytvořila pro úroveň A2, nebo v kuchařce Učte se česky v kuchyni

 

Mohlo by vás taky zajímat:

 • Osobní zájmena 1 
 • Osobní zájmena 2 
 • Zdála se vám problematika deklinace osobních zájmen složitá? Začínáte teprve učit a ještě tápete v tom, jak výuku celkově uchopit? Nebo už nějakou dobu učíte, ale necítíte se při výuce komfortně a nejste si jisti, jestli postupujete správně? Pak je tu pro vás cyklus seminářů pro začínající lektory Jak učit cizince česky. Za 5 sobot vám s kolegyněmi ukážeme to, na čem výuka češtiny jako cizího jazyka stojí a jak se podívat na naši mateřštinu očima cizince. Podívejte se, jestli má vypsaný termín.

A jaké aktivity používáte při výuce osobních zájmen vy?

20. 4. 2023

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *