Vzděláváte se rádi ve svých lektorských dovednostech? A když k tomu získáte osvědčení s akreditací MŠMT, s nímž můžete své vzdělávání prokázat a získat za něj benefity, jste ještě radši? Pak využijte několika posledních termínů kurzů pro lektory češtiny pro cizince, které obohatí vaši metodicko-lektorskou praxi a za jejich absolvování právě takové osvědčení dostanete.

Kurzy s akreditací MŠMT

Akreditace MŠMT ano

V roce 2021 jsem získala akreditaci MŠMT jako vzdělávací instituce a mé kurzy pro lektory češtiny pro cizince jsou akreditované MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na úvod vás uklidním: v organizaci kurzů určitě budu pokračovat i nadále.

Akreditace MŠMT ne

Změní se jen možnost získat osvědčení s uvedením akreditace. Proč? Od 1. 9. 2023 platí novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Touto novelou se ruší akreditace vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), mezi něž patří i moje kurzy. Asi tušíte, že tuhle situaci nijak neovlivním a je třeba ji akceptovat.

Ale mám pro vás i dvě dobré zprávy.

1.      Osvědčení, která jste za absolvování kurzů akreditovaných MŠMT obdrželi nebo ještě obdržíte, zůstávají platná a můžete se jimi nadále bez omezení prokazovat, kdekoli to uznáte za vhodné.

2.      A nebojte se, akreditace kurzů, které ji aktuálně mají, neskončí ze dne na den, ale budou dobíhat postupně.

Mimořádné termíny kurzů s akreditací

A to je dobrý důvod, proč vypisuji mimořádné termíny svých kurzů, abyste ještě měli možnost je absolvovat v době, kdy akreditaci MŠMT mají. A mohli tak získat osvědčení, jež vám může přinést spoustu výhod ve vaší profesi (více o tom níže).

Akreditace mých kurzů bude dobíhat od března 2024 do února 2025. Říkáte si, že je času dost? Není! Březen je tu za chvíli, kurzů hodně a akreditace končí hned několika z nich. Takže:

  • Vypisuji extra termíny už od podzimu 2023. Podívejte se na stránku, kde vždycky najdete aktuální přehled kurzů.
  •  A vy na nic nečekejte a zarezervujte si místo raději hned.

Poslední termíny nejbližších kurzů, jimž končí akreditace MŠMT

KURZ POSLEDNÍ TERMÍNY S AKREDITACÍ
Jak učit češtinu cizince-začátečníky 1. 3. 2024!
Výuka čtení v češtině jako cizím jazyce 12. 4. 2024!
Jak učit cizince česky 4. 5.–1. 6. 2024 7. 9.–5. 10. 2024!
Výuka poslechu v češtině jako cizím jazyce 17. 5. 2024!

K čemu je dobré, když kurz má akreditaci MŠMT

  • Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení, na němž bude akreditace MŠMT uvedena.
  • Pokud (spolu)pracujete se státními školami nebo vzdělávacími institucemi, osvědčení vám pomůže vykázat aktivitu v rámci dalšího vzdělávání pedagogů – které zůstává povinné i nadále.
  • Můžete také požádat o proplacení kurzu ze strany školy nebo vzdělávací instituce. Po domluvě se školou stačí do poznámky v objednávce napsat její fakturační adresu (název školy, adresa, IČO, DIČ), na kterou vystavím fakturu.
  • Osvědčením se můžete prokázat také tehdy, pokud chcete například vyjet na lektorát, žádáte o místo lektora češtiny pro cizince nebo jste v jakékoli situaci, kdy máte doložit své profesní vzdělávání. To se týká jak státních, tak soukromých institucí.
  • K akreditaci se vztahují některá pravidla: Jedná se o synchronní online kurzy, osvědčení tedy získají účastníci aktivně a viditelně přítomní. Z kurzu se pořizuje záznam pouze pro interní účely a případnou kontrolu ze strany MŠMT. Není však možné nahradit vaši účast na kurzu pozdějším zhlédnutím záznamu.

Výzva pro ředitele a ředitelky škol

Jste ředitelem nebo ředitelkou základní, střední či jiné školy? Dopřejte učitelům vaší školy zúčastnit se posledních kurzů s akreditací MŠMT, a udržet a doplnit si tak kvalifikaci potřebnou k výkonu jejich pedagogické profese. Vše podstatné jsem pro vás sepsala v přehledu.

Nejste ve vedení školy, ale chtěli byste, aby ředitel(ka) věděl(a) o této situaci a možnostech vzdělávání pro učitele? Můžete mu/jí poslat přehledné informace jako link na tuto stránku.

Shrnutí

Pro jistotu ještě jednou všechna důležitá fakta:

A co dál?

Kurzy pro lektory češtiny pro cizince pořádám už od roku 2018. Do září 2023 jimi prošlo 1 539 účastníků. Jak od mnohých vím, to, co se v kurzech naučili, používají úspěšně v praxi. A v tom budeme společně pokračovat i nadále. Těším se s vámi na další setkávání nejen na kurzech.

17. 8. 2023, aktualizace 8. 1. 2024