Jak trénovat psaní B1 na zkoušku

Mám stále víc studentů, kteří chtějí získat české občanství. K tomu potřebují taky složit zkoušku B1. Když se připravujeme, hodně času investujeme do tréninku psaní B1. Podívejte se, jaké úkoly u zkoušky jsou a jak může vypadat modelový text.

Psaní B1

Úloha 1

V testu psaní máte dvě úlohy. V úloze č. 1 vyplňujete dotazník – píšete recenzi nějaké služby nebo zboží (například jak jste byli/nebyli spokojeni s pobytem v hotelu, se zájezdem atd.).

 • Musíte napsat minimálně 75 slov.
 • Máte tři otázky a musíte odpovědět na každou a být precizní.
 • Text musí být logický, musíte ukázat, že rozumíte otázce a umíte reagovat. Text musí být srozumitelný. Musíte napsat svůj názor a důvody, proč si to myslíte. Pište konkrétně, detailně.
 • Slova i gramatika by měly odpovídat úrovni B1. Spojujte věty, nezapomeňte na spojky.
 • Musíte psát čitelně.

Precizně na konci zkontrolujte, jestli jste napsali opravdu všechno, co říkají instrukce.

Podívejte se na modelový text, který napsala moje studentka Nica. Najdete tam taky moje komentáře. Text je dobrý a vy se můžete inspirovat pro svoje psaní.

Modelové psaní B1 – dotazník

 

Úloha 2

V úloze č. 2 píšete osobní dopis/e-mail, například kamarádovi. Píšete o tom, co se vám stalo, jakou máte zkušenost nebo žádáte o radu/názor. Máte dvě témata a vyberete si jedno.

 • Musíte napsat minimálně 100 slov.
 • Musíte popsat situaci z instrukce detailně.
 • Text musí být logický, srozumitelný, jasný. Pište konkrétně. Popište přesně, co se stalo, jaká je vaše zkušenost, co si o tom myslíte, jak byste situaci řešili, zeptejte se, co si o tom myslí adresát.
 • Je to osobní dopis/e-mail, proto adresátovi tykáte.
 • Dopis má strukturu. Respektujte ji: na začátku je neformální oslovení (vokativ), pak je hlavní část, na konci je neformální rozloučení a váš podpis. Text rozdělíte na odstavce.
 • Slova i gramatika by měly odpovídat úrovni B1. Spojujte věty, nezapomeňte na spojky.
 • Musíte psát čitelně.

Precizně na konci zkontrolujte, jestli jste napsali opravdu všechno, co říkají instrukce.

Podívejte se na druhý modelový text, který napsala moje studentka Nica. Přečtěte si moje komentáře a doporučení. Text je dobrý, další inspirace pro vás.

Modelové psaní B1 – osobní dopis

 

Další modelové texty psaní B1 (úspěšné i neúspěšné) výborně zpracoval Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Najdete v nich taky další rady, jak napsat texty dobře.

Jak se dobře připravit na psaní B1

 • Co musíte umět na úrovni B1? To, co najdete v učebnicích A1, A2 a B1. Podívejte se do nich a přemýšlejte, jestli témata, slova i gramatiku umíte. Přehled učebnic najdete tady.
 • Určitě si vyzkoušejte modelový test.  Poproste svého lektora, aby vám texty opravil a řekl, co je dobře a co ne.
 • Nestačí napsat jenom jeden text. Trénujte víc. Jestli nechodíte do kurzu, můžete si domluvit s některým lektorem několik individuálních konzultací, kdy vám vysvětlí, co píšete dobře a co ještě musíte trénovat.
 • Dělá vám problémy česká diakritika? V linku najdete pravidla i cvičení.
 • Slova i gramatiku můžete trénovat například v aplikaci Quizlet. Tady najdete moje sety pro studenty: vyberte si úrovně (A1, A2, B1) a můžete začít.
 • Moje studentka Shirin vám v tomto videu taky řekne, jak se připravovala na zkoušku a co doporučuje.

Přeji vám hodně úspěchů při zkoušce. Jestli jste se připravovali, určitě to zvládnete 😊.

 

Přečtěte si taky:

22. listopadu 2022

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *