Bojovník za svobodu Jan Hus

Proč Češi slaví 6. 7. státní svátek? Protože 6. 7. 1415 zemřel Jan Hus. Kdo to byl? Kněz, teolog, profesor, spisovatel a reformátor. Proč zemřel už ve 45 letech? A proč je to pro Čechy tak důležité? Přečtěte si víc.

Jan Hus

(Podtržená slova najdete v CZ-ENG slovníku na konci textu.)

Jan Hus se narodil asi v roce 1370 ve vesnici Husinec v jižních Čechách v chudé rodině. Když mu bylo asi 16 let, odešel do Prahy studovat Univerzitu Karlovu, aby se mohl stát knězem. Na univerzitě potom zůstal a učil tady další studenty.  Byl dokonce rektorem Univerzity Karlovy v letech 1409‒1410.

Hus kněz

Současně působil jako kněz v Betlémské kapli v Praze na Betlémském náměstí. Byl velmi populární, hodně lidí chodilo na jeho mše. Často kritizoval katolickou církev – říkal, že nežije podle Bible, a chtěl její reformu. Inspirací mu bylo učení anglického reformátora Johna Wycliffa. Církev však označila Wycliffa za heretika, jeho knihy za heretické.

Hus reformátor

Hus nesouhlasil s tím, že Wycliff je heretik. Také nesouhlasil s některými aktivitami papeže. Říkal, že hlavní autoritou je Ježíš Kristus a hlavní zákon morálky a toho, co člověk nebo kněz smí dělat, je Bible, ne církev.  Proto papež nejdřív vyhlásil na Husa klatbu – to znamenalo, že nesměl jako kněz sloužit mše nebo jiné církevní ceremonie. Potom musel odejít z Prahy, nesměl tam žít. Ale tam, kde bydlel, se nesměly konat žádné církevní obřady, aby Husův trest cítili i obyčejní lidé, kteří ho měli rádi. A tak když nesměl pracovat v kostele, začal Hus kázat Boží slovo v regionech, v malých vesnicích, v přírodě…

Hus „heretik“

Smrt Jana Husa

Církev označila Jana Husa za heretika (kacíře) a exkomunikovala ho z církve. Hus dostal šanci přijet v roce 1414 na církevní koncil v Německu ve městě Kostnice a chtěl tady vysvětlit svoje idey. Myslel si, že církev pochopí, proč ji kritizoval. Také část české aristokracie intervenovala za Husa, žádala, aby mu koncil dal svobodu. Ale církev nesouhlasila s Husovou kritikou a chtěla, aby své učení odvolal. Hus to nemohl udělat – říkal lidem, co je správné podle Bible, a teď by jim měl říct, že lhal? Hus věděl, že má pravdu, a trval na ní. Církev ho odsoudila jako heretika k trestu smrti. Jan Hus zemřel krutě – byl upálen v Kostnici 6. 7. 1415.

Po Husově smrti

Proti Husově smrti protestovali v Čechách běžní Češi, aristokraté i učitelé z univerzity. Husovy idey se staly základem protestantské církevní reformace. Po Husově smrti se jeho učení dál šířilo, hodně lidí inklinovalo k nekatolické církvi. Lidé, pro které byl Hus symbolem, se jmenovali husité a chtěli reformu církve. Chtěli, aby katoličtí kněží odešli z Čech, a aktivizovali lidi v regionech. Zorganizovali armádu a v první polovině 15. století probíhaly na teritoriu Čech husitské války proti katolíkům a taky proti královské armádě.

Pomník Jana Husa v Praze na Staroměstském náměstí

Pro Čechy je Jan Hus hrdina-mučedník (martyr) – bojoval za pravdu a zemřel za pravdu. A víte, co je zajímavé? Katolická církev dodnes nerehabilitovala Husa – stále je pro ni heretik…

Hus spisovatel

Jan Hus napsal mnoho knih, většinu z nich o církvi a Božím učení. Pro vás, cizince, bude zajímavé, že Hus zavedl v českém pravopisu diakritiku – tedy čárky a háčky.

Slovní banka CZ-EN:

 • církev – church (organisation)
 • heretik (kacíř) – heretic
 • kázat Boží slovo – to preach on the Word of God
 • klatba – anathema
 • kněz, pl. kněží – priest
 • morálka – morality
 • mše – mass
 • obřad – ceremony
 • odsoudit – to condemn, to sentence
 • smrt – death
 • trest – punishment
 • trvat na něčem – to insist on sth
 • učení – teachings
 • upálit někoho – to burn sb at the stake
 • válka – war
 • zákon – law

Víc o Husovi:

Přečtěte si taky:

Fotografie – zdroje:

16. 6. 2022

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *