Víte, kdo to řekl? Český slavný pedagog Jan Amos Komenský. 28. března 2022 to bude 430 let, kdy se narodil. Ale každý, kdo studoval pedagogiku kdekoli na světě, se o něm určitě učil, protože je to zakladatel moderní pedagogiky a říká se mu „Učitel národů“. A 28. března slavíme na jeho počest v Česku Den učitelů. Byl to taky muž, který to v životě vůbec neměl jednoduché. Přečtěte si víc.

Jan Amos Komenský

Život Komenského

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský byl pedagog, filozof, kněz a spisovatel. Narodil se 28. 3. 1592 na Moravě. Vysokou školu studoval v Německu v letech 1611–1614. Pak se vrátil na Moravu a pracoval jako učitel. Byl taky členem evangelické církve Jednota bratrská. Byl třikrát ženatý. První manželka Magdalena a jejich dvě děti zemřely na mor. S druhou manželkou Dorotou Marií, která také zemřela, měl čtyři děti. Se třetí manželkou Janou byl do konce života.

Exil

Po roce 1621 bylo v Česku dovoleno jen katolické náboženství. Kdo nebyl katolík, musel konvertovat a stát se katolíkem, nebo odejít ze země. Komenský se nejdřív schovával v Česku, žil na tajných místech. Ale potom už to bylo nebezpečné a musel odejít. Myslel si, že se brzy vrátí, ale celý život už musel zůstat v zahraničí.

Nejdřív šel do Polska, ve městě Lešno bylo centrum jeho víry. Tam s rodinou zůstal, pracoval jako učitel a taky jako biskup (vysoce postavený kněz). Začal psát učebnice a připravoval lepší koncepci školského systému. Intenzivně se věnoval pedagogice.

Jan Amos Komenský

Jeho knihy a ideje začaly být velmi populární v Evropě. Pozvali ho na přednášky a pracovat (reformovat regionální školský systém) do Anglie, potom do Švédska, do Uher, do Nizozemí. Komenský se potkal s René Descartem, kardinálem Richelieu, malířem Rembrandtem, přednášel v anglickém parlamentu a také Američané ho zvali do Ameriky.

Když žil v Polsku, ve městě začal požár a při něm shořela skoro celá jeho práce i majetek. Na konci života odešel do Amsterdamu v Nizozemí. Tady publikoval asi polovinu všech svých knih. A tady také zemřel 15. 11. 1670. Má hrob v Naardenu, o hrob se stará Česká republika.

 

 • Podívejte se na krátké animované video o Komenském.  (Zdroj: Česká televize, ČTedu)

Pedagog Komenský

Komenský byl velký reformátor školského systému. Byl hodně progresivní, měl velmi moderní ideje o tom, jak je dobré studovat. Věřil, že vzdělání je jediná cesta, jak svět může být lepší.

Některé jeho revoluční ideje :

(v 17. století vůbec nebyly standardní)

 • Studium by měla být zábava (jeho motto bylo „škola (je) hrou“). Studium by nemělo být mechanické.
 • Navrhoval novou školskou organizaci: Dítě do 6 let vychovávají rodiče doma. / Od 6 do 12 let děti chodí do školy obecné v každém městě a v každé vesnici. Učí se kluci i holky dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Studují čtení, psaní, počítání, náboženství, reálie, zpěv a ruční práce. / Od 12 do 18  mladí lidé chodí do latinské školy v každém městě. Studují gramatiku, rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii, astronomii a muziku, přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematiku a jazyky (latinu, řečtinu a další jazyk, například němčinu). / Od 18 do 24 let studenti chodí na akademii, která by měla být v každé zemi. Je to vysoká škola, kde se studuje náboženství, právo nebo medicína a filozofie. / Každý člověk by se měl vzdělávat celý život a měl by hodně cestovat.
 • Do školy chodí všechny děti, studium je povinné.
 • Definoval školní rok, školní prázdniny a školní týden.
 • Do jedné třídy by měli chodit děti/studenti stejného věku a stejné úrovně znalostí. Když je ve třídě hodně studentů, učitel by měl mít asistenta.
 • Každá třída by měla mít místnost pro studium, každý student by měl mít učebnice, učitelé by měli mít metodiku pro učebnici.
 • Odmítal fyzické tresty dětí ve škole.
 • Chce, aby studenti latinské školy minimálně jednu hodinu týdně četli noviny. Jako první pracoval s médii ve škole.

Dobrý učitel:

 • Všechno demonstruje – student získá zkušenost.
 • Je systematický – to, co děti studují, má logiku, jde chronologicky, různé předměty kombinují stejná témata.
 • Je aktivní a chce, aby byly aktivní i děti.
 • Učí prakticky – co se studenti naučí, můžou aplikovat v praxi.
 • Opakuje se studenty to, co se naučili.
 • Respektuje věk a individuální kompetence dětí.

Spisovatel Komenský

Komenský napsal mnoho knih, psal latinsky, česky a německy. Knihy byly překládány a publikovány v Evropě už v době, kdy žil. Ty nejznámější jsou:

 • Velká didaktika (Didactica magna) – jak být dobrý učitel.
 • Orbis pictus (Svět v obrazech) – učebnice latiny i jiných jazyků. Člověk by měl studovat pomocí hry, v knize to jsou obrazy, které pomáhají porozumět. Komenský byl v Evropě první, kdo chtěl ve škole motto „Schola ludus“ (škola hrou).
 • Brána jazyků otevřená – slavná kniha v nekatolické Evropě už v době Komenského. Učebnice latiny a taky encyklopedie a metodika, jak se učit cizí jazyky.
 • Slovník české řeči
 • Česko-latinský slovník
 • Informatorium školy mateřské – kniha pro rodiče, jak vychovávat malé děti.
 • Vševěda (Pansofia) – když spojíme víru v Boha a vzdělání, potom lidé budou moudří, nebudou válčit a budou pracovat na tom, aby svět byl dobré místo. Hlavní filozofické dílo Komenského.
 • Labyrint světa a ráj srdce – alegorický příběh o tom, že svět-labyrint můžeme vidět falešně, nebo pravdivě. A k pravdě a lásce je jenom jedna cesta: Bůh a žít s boží láskou v srdci.

Komenský dnes

 • V Praze můžete najít Národní pedagogické muzeum a knihovnu Jana Amose Komenského. Kromě toho můžete navštívit taky menší muzea ve městech Fulnek, Komňa, Přerov, Uherský Brod, Bílá Třemešná.
 • Na univerzitě v Brně vychází časopis Komenský, to je nejstarší český pedagogický časopis, vychází od roku 1873.
 • Máme taky soukromou Univerzitu Jana Amose Komenského.

Slyšeli jste někdy o Komenském? A praktikují se ve vaší zemi ve školách hlavní ideje Komenského?

Přečtěte si taky:

 1. 3. 2022

 

Obrázky:

 1. cs.wikipedia.org: autor: Jürgen Ovens – http://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-2161, volné dílo.
 2. cs.wikipedia.org: autor: Václav Hollar – Artwork from University of Toronto Wenceslaus Hollar Digital CollectionScanned by University of TorontoHigh-resolution version extracted using custom tool by User:Dcoetzee, volné dílo
 3. Pixabay.com
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *