VÝHODNÝ BALÍČEK / Budget-wise package Volný čas A1, A2, B1, B2

249.00 

Výhodný balíček čtyř pracovních listů. Ušetříte 10 % z ceny oproti nákupu jednotlivých pracovních listů pro každou jazykovou úroveň.

Čtyři pracovní list pro studenty češtiny na téma Volný čas. Každý pracovní list je pro jednu úroveň znalostí: A1–B2 (A1: turistika, A2: kolo, B1: běh, B2: fitness). Téma trávení volného času je komplexně obsaženo ve cvičeních trénujících poslech, čtení, gramatiku, mluvení i psaní. Do tréninku jsou zahrnuty také online materiály (Quizlet sety, videa). Součástí pracovních listů je řešení.

Budget-wise package of four handouts. You save 10 % compared to buying them separately.

Four handouts for students of Czech. The main topic: Leisure time. Each handout has been prepared for one level: A1–B2 (A1: hiking, A2: bicycling, B1: running, B2: fitness). These topics are covered via a number of exercices which practice listening, reading, grammar, speaking and writing. Online materials (Quizlet sets, videos) are included as part of the training. An answer key is included.

Počet stran / Number of pages: 4 x 8

Formát/Format: pdf, A4, 32 stran

Vhodné ke kopírování / Ready to copy

Popis

Pracovní listy v pdf komplexně procvičují to, co by měl student na úrovni A1–B2 umět. Student procvičuje všechny řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvení i psaní. Pomocí obsažených url odkazů se dostane k online audionahrávkám, dalším úkolům a doplňujícím aktivitám na internetu. Materiál je vhodný jak pro studenty studující samostatně, tak pro učitele k výuce a obsahuje i klíč k úlohám.

These PDF handouts have been prepared to practise everything that students (levels A1–B2) should know. Students will practise all language skills: reading, listening, speaking and writing. They will also find links to audio recordings, other exercises and additional online activities. These handouts are suitable for students (including self-learners) as well as for teachers and their lessons. Answer keys are included.

 

A1: Turistika / Hiking

Komunikační situace: organizujeme výlet, jdeme na výlet, hledáme cestu.
Slovní zásoba: výlet, cestování, turistika, orientace, barvy.
Gramatika: konjugace – prézens, futurum, minulý čas, akuzativ, genitiv.
Communication: Organizing and going on a trip, asking for directions.
Vocabulary: Trips, travelling, hiking, directions, colours.
Grammar: Conjugation in the present, future and past tenses, declension in the accusative and genitive cases.

 

A2: Kolo / Bicycling

Komunikační situace: Vybíráme trasu pro jízdu, plánujeme výlet, žádáme o radu, objednáváme službu.
Slovní zásoba: Kolo, servis kola, cyklistika, bezpečnost na silnici, oblečení.
Gramatika: Komparace adjektiv, imperfektivní a perfektivní slovesa, kondicionál.
Communication: Choosing a cycling route, planning a trip, asking for advice, requesting service.
Vocabulary: Bicycles, bike service, cycling, clothing, traffic safety.
Grammar: Comparative adjectives, perfective and imperfective verbs, conditional clauses.

 

B1: Běh / Running

Komunikační situace: Vyjádření, co rád dělám a proč, porozumění psaným instrukcím, orientace v psaném textu.
Slovní zásoba: Sport, běh, lidské tělo, charita.
Gramatika: Imperativ, reflexivní slovesa.
Communication: Expressing what I like and why, writen instruction comprehension, orientation in a written-text.
Vocabulary: Sport, running, human body, charity.
Grammar: Imperative, reflexive verbs.

B2: Fitness

Komunikační situace: Porozumění instrukcím a oznámením, popis funkcí lidského těla.
Slovní zásoba: Fitness a fyzické aktivity v něm, lidské tělo.
Gramatika: Deklinace částí těla, reflexivní slovesa, konjunkce, prepozice, adverbia.
Communication: Writen instruction comprehension, description of human body functions.
Vocabulary: Fitness and physical activities there, human body.
Grammar: Declination of body parts, reflexive verbs, conjuctions, prepositions, adverbs.

 

Počet stran / Number of pages: 4 x 8

Formát/Format: pdf, A4, 32 stran

Vhodné ke kopírování / Ready to copy

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “VÝHODNÝ BALÍČEK / Budget-wise package Volný čas A1, A2, B1, B2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *