Existují situace, kdy ke komunikaci nepotřebujeme slova. „Mluvíme“ očima, výrazem v obličeji, postojem. A taky gesty. Gesta jako prostředek komunikace mají velkou moc. Během dvou vteřin jimi můžeme říci to, na co bychom potřebovali několik vět. Co je však zajímavé: gesta nejsou univerzální, jedno gesto může mít v různých kulturách různý význam. A taková neverbální komunikace může být i tématem lekce češtiny pro cizince. img_1308_01

Ráda využívám výbornou pomůcku – sadu karet Пойми меня z hrací sestavy Игротека Дети мира. Její autoři vám k ní nabídnou i příslušné aktivity. Se studenty ráda hraju například Gestofon.

1. varianta: Student si vytáhne jeden obrázek gesta a česky popisuje gesto podle toho, co v jeho kultuře znamená; ostatní se ho snaží ukázat.

2. varianta: Studenti zavřou oči. Jen jeden z nich si vytáhne kartu, „vzbudí“ dalšího studenta a pošeptá mu, co gesto znamená. Druhý student „vzbudí“ třetího, nemluví, ale jen mu ukáže takové gesto, o kterém si myslí, že mu ho první student popsal. Takto hra pokračuje dál, dokud se „nevzbudí“ všichni studenti. Zajímavé je, jaké gesto ukáže poslední z nich – tzn. nakolik popisy gest odpovídaly výchozímu obrázku.img_1311_01

3. varianta – Dialogy (dva studenti): každý si vytáhne pět karet. První student vybere jedno gesto a „řekne ho“ (např. Hodně štěstí!). Druhý student vybere ze svých karet odpověď vhodným gestem (např. Děkuju.) a pokračuje dalším gestem.

4. varianta: Jedna skupina studentů sestavuje z obrázků gest příběh, druhá skupina se ho snaží přečíst.

img_1313_01K čemu to je dobré? Hry jsou vhodné pro nácvik mluvení. Jedná se o spontánní situace, není předem stanoveno téma, studenti trénují reakci v různých komunikačních situacích. Je to také ideální pomůcka pro seznámení se se sociokulturním prostředím jednotlivých studentů, každý z nich může představit zvyky jeho země a současně se naučit, co znamenají určitá gesta v českém prostředí. Je to zábava a oživení lekcí – pokaždé si užijeme spoustu legrace, protože při hrách pochopitelně dochází k posunu ve významech gest. A téma neverbální komunikace můžeme rovněž zapojit do našich lekcí tak, že se se studenty domluvíme na konkrétních gestech, která budeme pro používat pro specifické situace; tím můžeme urychlit komunikaci, navýšit čas pro mluvení studenta apod.

Pomůcku Пойми меня z hrací sestavy Игротека Дети мира můžu vřele doporučit každému lektorovi. Ale lze si ji samozřejmě vytvořit i svépomocí nebo využít jiné zdroje. Vyplatí se ji mít, protože množství aktivit, které s ní můžeme provádět, je nepřeberné.

3. 9. 2016

Fotografie studentů: © Jitka Pourová. Zveřejněny se souhlasem studentů.

 

0 komentářů

Okomentovat

Chcete se připojit do diskuze?
Neváhejte napsat svůj názor!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *