Jak správně vyslovovat česky 1: délka a akcent

Dělá vám problém česká výslovnost? Nabízím vám malý trénink. Dnes se podíváme na vokály – na délku a akcent v češtině.

České hlásky

1.       vokály (samohlásky) = a, e, i, y, o, u

2.       konsonanty (souhlásky) = všechno, co není vokál = b, d, s, m, ž…

České vokály

1.       krátké = a, e/ě, i, y, o, u

2.       dlouhé = á, é, í, ý, ó, ú/ů

Studentům češtiny dělá největší problém vyslovovat dlouhé vokály a také dávat akcent na správné místo. Jak je to tedy správně?

Čárka   ´

Čárka nad vokálem = signál vyslovit vokál dlouze

POZOR! Ú s čárkou píšeme jen na začátku slova (úkol, úterý), ů s kroužkem uprostřed a na konci slova (dům, domů). Kroužek ° má stejnou funkci jako čárka ´ = vyslovujeme dlouze.

Otvíráte správně pusu?

Jak správně vyslovit český vokál? Pomůžou vám obrázky: důležité je správně otevřít pusu.

↔                                                  O → o   

i/y                                                    u

                e                          o

                                 a

a = neutrální pozice pusy

e = pusa jde do stran (doprava a doleva, k uším)

i = pusa jde ještě víc do stran

o = pusa dělá kroužek

u = pusa dělá ještě menší kroužek

POZOR! i a y jsou dva různé grafické znaky, ale jeden stejný zvuk!

bít = to beat x být = to be

Ale vyslovujeme je stejně: [bi:t]! Když chceme rozumět, jestli člověk říká bít nebo být, potřebujeme kontext.

A teď malý trénink

Poslouchejte tuto větu a opakujte ji. Desetkrát, dvacetkrát… Tolikrát, dokud nebudete vyslovovat stejně jako hlas v audiu. 

Má máma má malou zahrádku. 

Audio

Akcent

Akcent (přízvuk) v češtině = vždycky na první slabice ve slově nebo na prepozici, kde je vokál.

Co je slabika?

1 slabika: dům, sklo, říct, mám, jsem

2 slabiky: máma – má/ma, nevím – ne/vím, Praha – Pra/ha, Brno – Br/no, místnost – míst/nost, pražský – praž/ský

3 slabiky: dokument – do/ku/ment, nádraží – ná/dra/ží

4 slabiky: republika – re/pu/bli/ka, učebnice – u/čeb/ni/ce

POZOR! Přízvuk nemají slova na druhé pozici.

Příklad 1

Pojedu do Polska na služební cestu.

Pojedu: první slabika = po = tam je akcent

do Polska: prepozice do má vokál o = akcent je na prepozici (a není na slově Polska)

na služební: prepozice na má vokál a = akcent je na prepozici (a není na slově služební)

cestu: první slabika = ce = tam je akcent

Poslouchejte a opakujte. Audio

Příklad 2

Byla jsem na dovolené v Egyptě.

Byla: první slabika = by = tam je akcent

jsem: slovo na druhé pozici = nemá akcent

na dovolené: prepozice na má vokál a = akcent je na prepozici (a není na slově dovolené)

Egyptě: prepozice v nemá vokál = nemá akcent, akcent je na E = první slabika slova Egyptě

Poslouchejte a opakujte. Audio

Jak trénovat dál?

Tady najdete další věty a audio na trénink české výslovnosti. Poslouchejte a opakujte.

Na webu Mluvte česky.net najdete témata, slova a audio. Poslouchejte a opakujte.

Jestli používáte učebnice Lídy Holé, tady najdete audionahrávky. Poslouchejte texty a opakujte. Tady je například Čeština expres 1.

Tento článek si můžete přečíst taky v anglické verzi.

13. února 2018

4 komentářů

Okomentovat

Chcete se připojit do diskuze?
Neváhejte napsat svůj názor!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *