Jak efektivně komunikovat česky – kurz

Intenzivní kurz ke zlepšení vašich komunikačních dovedností v českém jazyce

Jednodenní kurz češtiny pro cizince

Program kurzu:

 • Seznámíte se s technikami úspěšné komunikace v češtině ústní i písemnou formou.
 • Zaměříme se na specifika češtiny pro cizince na mírně pokročilé/středně pokročilé/pokročilé úrovni.
 • Upozorním vás na nejčastější nedostatky v komunikaci.
 • Vytvoříme modelové situace, s nimiž se běžně setkáváte a v nichž musíte komunikovat.
 • Získané dovednosti si upevníte při praktickém tréninku.
 • Pomůžu vám odstranit chyby, kterých se v řeči či v psaném projevu dopouštíte.
 • Zodpovím Vaše dotazy, které vyplynou v průběhu workshopu.

Časová dotace:

 • 3 x 90 minut ve dvou blocích/1 den
 • čas dle dohody (např. 9─12.10 hod. a 13─14.30 hod.)

Cena:

1 790 Kč/1 účastník

Cena zahrnuje:

 • výuku v rozsahu osmi 45minutových lekcí
 • pracovní materiály pro každého účastníka
 • seznam praktické literatury a internetových zdrojů pro pomoc v konkrétních situacích či pro další seberozvoj
 • lektorné a dopravu lektorky na místo workshopu (v Praze).

Místo workshopu:

dle dohody

Pro koho je workshop vhodný:

 • pro firmy, které chtějí podpořit rozvoj komunikačních dovedností svých kolegů-cizinců.
 • pro jednotlivce-cizince, kteří chtějí zlepšit svoji komunikaci v češtině, zjistit, kde dělají nejčastěji chyby, a naučit se, jak je odstranit.
 • pro studenty na úrovni A2 a výše.

Budu ráda, když mi předem pošlete stručný seznam témat nebo situací, s nimiž se v ústní nebo písemné komunikaci setkáváte, příp. i ukázku (pojmenování) typických chyb, které vás trápí.

V případě vaší spokojenosti s workshopem pro Vás ráda uspořádám pokračovací kurz, zaměřený specificky například na konkrétní témata, která se v průběhu jednodenního workshopu ukážou jako nejproblematičtější.

Mám zájem o tento kurz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva