Pro cizince

Psaná čeština pro cizince


Intenzivní kurz ke zlepšení vašich psaných dovedností v českém jazyce

Program kurzu:

V Česku žije mnoho cizinců, kteří dobře mluví česky a bez problémů rozumí. Problémy ale začínají ve chvíli, kdy musí česky psát. Psaná čeština obsahuje například diakritiku, interpunkci nebo stylistiku.

 • V kurzu se zaměříme na to, jak zvládnout některé typy dokumentů (formální dopis, e-mail, žádost, text na web…).
 • Procvičíme jejich základní strukturu, ukážeme si, jaké typické fráze můžeme použít, a budeme si hrát se slovní zásobou a její (nejen) gramatikou.
 • Vše si ukážeme a vyzkoušíme na konkrétních textech. Budeme je analyzovat, opravovat, vylepšovat i samostatně vytvářet.
 • Velmi vítané budou dotazy účastníků i jejich vlastní, již vytvořené a donesené texty, kterým necháme také prostor.
 • A na závěr si ukážeme, kde rychle najít pomoc.
Chci vědět o kurzu víc.

 

Jak efektivně komunikovat česky


Intenzivní kurz ke zlepšení vašich komunikačních dovedností v českém jazyce

Program kurzu:

 • Seznámíte se s technikami úspěšné komunikace v češtině ústní i písemnou formou.
 • Zaměříme se na specifika češtiny pro cizince na mírně pokročilé/středně pokročilé/pokročilé úrovni.
 • Upozorním vás na nejčastější nedostatky v komunikaci.
 • Vytvoříme modelové situace, s nimiž se běžně setkáváte a v nichž musíte komunikovat.
 • Získané dovednosti si upevníte při praktickém tréninku.
 • Pomůžu vám odstranit chyby, kterých se v řeči či v psaném projevu dopouštíte.
 • Zodpovím Vaše dotazy, které vyplynou v průběhu workshopu.
Chci vědět o kurzu víc.