Volný čas: Fitness B2

69.00 

Pracovní list pro studenty češtiny na úrovni B2. Téma FITNESS jako forma trávení volného času je komplexně obsaženo ve cvičeních trénujících poslech, čtení, gramatiku, mluvení i psaní. Do tréninku jsou zahrnuty také online materiály (Quizlet set, audio). Součástí pracovního listu je řešení.

Handout for B2-level students of Czech. The main topic, running, is covered over a series of exercices practising listening, reading, grammar, speaking and writing. Online materials (Quizlet sets, audios) are included as part of the training. An answer key is included.

Počet stran / Number of pages: 8

Formát / Format: pdf, A4

Popis

Pracovní list v pdf komplexně procvičuje to, co by měl student na úrovni B2 umět.

Komunikační situace: Porozumění instrukcím a oznámením, popis funkcí lidského těla.

Slovní zásoba: Fitness a fyzické aktivity v něm, lidské tělo.

Gramatika: Deklinace částí těla, reflexivní slovesa, konjunkce, prepozice, adverbia.

V pracovním listu student procvičuje všechny řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvení i psaní. Pomocí obsažených url odkazů se dostane k online audionahrávkám, dalším úkolům a doplňujícím aktivitám na internetu.

Materiál je vhodný jak pro studenty studující samostatně, tak pro učitele k výuce a obsahuje i klíč k úlohám.

 

This PDF handout has been prepared to practise everything that an B2-level student should know.

Communication: Writen instruction comprehension, description of human body functions.

Vocabulary: Fitness and physical activities there, human body.

Grammar: Declination of body parts, reflexive verbs, conjuctions, prepositions, adverbs.

In this handout, students will practise all language skills: reading, listening, speaking and writing. They will also find links to audio recordings, other exercises and additional online activities.

This handout is suitable for students (including self-learners) as well as for teachers and their lessons. An answer key is included.

 

Počet stran / Number of pages: 8

Formát / Format: pdf, A4

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Volný čas: Fitness B2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *