VÝHODNÝ BALÍČEK/Budget-wise package V obchodě: Nakupujeme_A1, A2, B1, B2

249.00 

Výhodný balíček čtyř pracovních listů. Ušetříte 10 % z ceny oproti nákupu jednotlivých pracovních listů pro každou jazykovou úroveň.

Čtyři pracovní listy pro studenty češtiny na téma V obchodě: Nakupujeme. Každý pracovní list je pro jednu úroveň znalostí: A1–B2 (A1: nakupování obecně, A2: nákup oblečení, B1: nákup elektroniky, B2: nákup služeb).
Téma nakupování je komplexně obsaženo ve cvičeních trénujících poslech, čtení, gramatiku, mluvení i psaní.
Do tréninku jsou zahrnuty také online materiály (Quizlet sety, videa). Součástí pracovních listů je řešení.

Budget-wise package of four handouts. You save 10 % compared to buying them separately.

Four handouts for students of Czech. The main topic: Doing the shopping. Each handout has been prepared for one level: A1–B2 (A1: going shopping in general, A2: buying clothes, B1: buying electronics, B2: buying services). These topics are covered via a number of exercices which practice listening, reading, grammar, speaking and writing. Online materials (Quizlet sets, videos) are included as part of the training. An answer key is included.

Počet stran / Number of pages: 4 x 8

Formát / Format: pdf, A4 celkem 4 x 8 stran

Popis

Výhodný balíček čtyř pracovních listů

Pracovní listy v pdf komplexně procvičují to, co by měl student na úrovni A1–B2 umět. Student procvičuje všechny řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvení i psaní. Pomocí obsažených url odkazů se dostane k online audionahrávkám, dalším úkolům a doplňujícím aktivitám na internetu. Materiál je vhodný jak pro studenty studující samostatně, tak pro učitele k výuce a obsahuje i klíč k úlohám.

Budget-wise package of four handouts.

These PDF handouts have been prepared to practise everything that students (levels A1–B2) should know. Students will practise all language skills: reading, listening, speaking and writing. They will also find links to audio recordings, other exercises and additional online activities. These handouts are suitable for students (including self-learners) as well as for teachers and their lessons. Answer keys are included.

A1: V obchodě – Nakupujeme

Komunikační situace: V obchodě, dialog prodavač – zákazník.
Slovní zásoba: Zboží v obchodě, typy obchodů, aktivity v obchodě, čísla.
Gramatika: Prézens, futurum, préteritum, akuzativ, lokál, genitiv, plurál.

Communication: A dialog between a shop assistant and a customer in a shop. Vocabulary: Products in the shop, kinds of shops, shopping activities, numbers. Grammar: Conjugation in the present, future and past tenses, declension in the accusative, locative and genitive cases, plural declension.

A2: V obchodě – Nakupujeme oblečení

Komunikační situace: V obchodě, dialog prodavač – zákazník.
Slovní zásoba: Oblečení, barvy, aktivity v obchodě, nákupy na internetu.
Gramatika: Kondicionál, komparace adjektiv.

Communication: A dialog between shop assistant and customer in a shop. Vocabulary: Clothes, colours, activities in a shop, online shopping. Grammar: Conditional clauses, comparative adjectives.

B1: V obchodě – Nakupujeme elektroniku

Komunikační situace: Formální a neformální komunikace.
Slovní zásoba: Elektronika, aktivity s elektronikou, nákupy na internetu.
Gramatika: Spojky, prefixy sloves, imperativ.

Communication: Formal and informal communication. Vocabulary: Electronics, electronics-related activities, online shopping. Grammar: Conjunctions, verb prefixes, imperative verbs.

B2: V obchodě – Nakupujeme služby

Komunikační situace: Objednání služeb, žádost o radu, telefonická a písemná formální komunikace.
Slovní zásoba: Finance a bankovnictví, internetové služby, stěhování.
Gramatika: Konjugace nepravidelných sloves, slovní druhy, číslovky, slovesné prefixy, deklinace.

Communication: Ordering service, requesting advice, formal phone or written communication. Vocabulary: Finances and banking, moving. Grammar: Conjugation of irregular verbs, word classes, numbers, verb prefixes, declination.

 

Počet stran / Number of pages: 4 x 8

Formát / Format: pdf, A4, 32 stran

Vhodné ke kopírování / Ready to copy

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “VÝHODNÝ BALÍČEK/Budget-wise package V obchodě: Nakupujeme_A1, A2, B1, B2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *