V obchodě: Nakupujeme služby B2

69.00 

Pracovní list pro studenty češtiny na úrovni B2. Téma nakupování je soustředěno na nákup služeb a je komplexně obsaženo ve cvičeních trénujících poslech, čtení, gramatiku, mluvení i psaní. Do tréninku jsou zahrnuty také online materiály (Quizlet set, videa). Součástí pracovního listu je řešení.

Handout for A1-level students of Czech. The main topic, shopping for services, is covered over a series of exercises practising listening, reading, grammar, speaking and writing. Online materials (Quizlet sets, videos) are included as part of the training. An answer key is included.

Počet stran / Number of pages: 8

Formát / Format: pdf, A4

Popis

Pracovní list v pdf komplexně procvičuje to, co by měl student na úrovni B2 umět.

Komunikační situace: Objednání služeb, žádost o radu, telefonická a písemná formální komunikace.

Slovní zásoba: Finance a bankovnictví, internetové služby, stěhování.

Gramatika: Konjugace nepravidelných sloves, slovní druhy, číslovky, slovesné prefixy, deklinace.

V pracovním listu student procvičuje všechny řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvení i psaní.

Pomocí obsažených url odkazů se dostane k online audiosouborům, dalším úkolům a doplňujícím aktivitám na internetu.

Materiál je vhodný jak pro studenty studující samostatně, tak pro učitele k výuce a obsahuje i klíč k úlohám.

 

This PDF handout has been prepared to practise everything that a B2-level student should know.

Communication: Ordering service, requesting advice, formal phone or written communication.

Vocabulary: Finances and banking, moving.

Grammar: Conjugation of irregular verbs, word classes, numbers, verb prefixes, declination.

In this handout students will practise all language skills: reading, listening, speaking and writing. They will also find links to audio recordings, other exercises and additional online activities.

This handout is suitable for students  (including self-learners) as well as for teachers and their lessons. An answer key is included.

 

Počet stran / Number of pages: 8

Formát/Format: pdf, A4

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “V obchodě: Nakupujeme služby B2”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *