STUDUJI B2: Výhodný balíček / Budget-wise package

124.00 

Výhodný balíček dvou pracovních listů. Ušetříte 10 % z ceny oproti nákupu jednotlivých pracovních listů pro každou jazykovou úroveň.

Témata:

  1. V obchodě: Nakupujeme. B2 – nákup služeb
  2. Volný čas. B2 – fitness

Témata jsou komplexně obsažena ve cvičeních trénujících poslech, čtení, gramatiku, mluvení i psaní. Do tréninku jsou zahrnuty také online materiály (Quizlet sety, videa). Součástí pracovních listů je řešení.

Budget-wise package of two handouts. You save 10 % compared to buying them separately.

  1. Doing the shopping. B2 – buying services
  2. Leisure time. B2 – fitness

These topics are covered via a number of exercices which practice listening, reading, grammar, speaking and writing. Online materials (Quizlet sets, videos) are included as part of the training. An answer key is included.

Počet stran / Number of pages: 2 x 8

Formát/Format: pdf, A4, 16 stran

Vhodné ke kopírování / Ready to copy

Popis

Pracovní listy v pdf komplexně procvičují to, co by měl student na úrovni B2 umět. Student procvičuje všechny řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvení i psaní. Pomocí obsažených url odkazů se dostane k online audionahrávkám, dalším úkolům a doplňujícím aktivitám na internetu. Materiál je vhodný jak pro studenty studující samostatně, tak pro učitele k výuce a obsahuje i klíč k úlohám.

These PDF handouts have been prepared to practise everything that students (level B2) should know. Students will practise all language skills: reading, listening, speaking and writing. They will also find links to audio recordings, other exercises and additional online activities. These handouts are suitable for students (including self-learners) as well as for teachers and their lessons. Answer keys are included.

B2: Nakupujeme služby / Buying services

Komunikační situace: Objednání služeb, žádost o radu, telefonická a písemná formální komunikace.

Slovní zásoba: Finance a bankovnictví, internetové služby, stěhování.

Gramatika: Konjugace nepravidelných sloves, slovní druhy, číslovky, slovesné prefixy, deklinace.

 

Communication: Ordering service, requesting advice, formal phone or written communication.

Vocabulary: Finances and banking, moving.

Grammar: Conjugation of irregular verbs, word classes, numbers, verb prefixes, declination.

 

B2: Volný čas – fitness / Leisure time – fitness

Komunikační situace: Porozumění instrukcím a oznámením, popis funkcí lidského těla.

Slovní zásoba: Fitness a fyzické aktivity v něm, lidské tělo.

Gramatika: Deklinace částí těla, reflexivní slovesa, konjunkce, prepozice, adverbia.

 

Communication: Writen instruction comprehension, description of human body functions.

Vocabulary: Fitness and physical activities there, human body.

Grammar: Declination of body parts, reflexive verbs, conjuctions, prepositions, adverbs.

 

Počet stran / Number of pages: 2 x 8

Formát/Format: pdf, A4, 16 stran

Vhodné ke kopírování / Ready to copy

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “STUDUJI B2: Výhodný balíček / Budget-wise package”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *