STUDUJI B1: Výhodný balíček / Budget-wise package

124.00 

Výhodný balíček dvou pracovních listů. Ušetříte 10 % z ceny oproti nákupu jednotlivých pracovních listů pro každou jazykovou úroveň.

Témata:

  1. V obchodě: Nakupujeme. B1 – nákup elektroniky
  2. Volný čas. B1 – běh

Témata jsou komplexně obsažena ve cvičeních trénujících poslech, čtení, gramatiku, mluvení i psaní. Do tréninku jsou zahrnuty také online materiály (Quizlet sety, videa). Součástí pracovních listů je řešení.

Budget-wise package of two handouts. You save 10 % compared to buying them separately.

  1. Doing the shopping. B1 – buying electronics
  2. Leisure time. B1 – running

These topics are covered via a number of exercices which practice listening, reading, grammar, speaking and writing. Online materials (Quizlet sets, videos) are included as part of the training. An answer key is included.

Počet stran / Number of pages: 2 x 8

Formát/Format: pdf, A4, 16 stran

Vhodné ke kopírování / Ready to copy

Popis

Pracovní listy v pdf komplexně procvičují to, co by měl student na úrovni B1 umět. Student procvičuje všechny řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvení i psaní. Pomocí obsažených url odkazů se dostane k online audionahrávkám, dalším úkolům a doplňujícím aktivitám na internetu. Materiál je vhodný jak pro studenty studující samostatně, tak pro učitele k výuce a obsahuje i klíč k úlohám.

These PDF handouts have been prepared to practise everything that students (level B1) should know. Students will practise all language skills: reading, listening, speaking and writing. They will also find links to audio recordings, other exercises and additional online activities. These handouts are suitable for students (including self-learners) as well as for teachers and their lessons. Answer keys are included.

B1: Nákup elektroniky /Buying electronics

Komunikační situace: Formální a neformální komunikace.

Slovní zásoba: Elektronika, aktivity s elektronikou, nákupy na internetu.

Gramatika: Spojky, prefixy sloves, imperativ.

 

Communication: Formal and informal communication.

Vocabulary: Electronics, electronics-related activities, online shopping.

Grammar: Conjunctions, verb prefixes, imperative verbs.

 

B1: Volný čas – běh / Leisure time – running

Komunikační situace: Vyjádření, co rád dělám a proč, porozumění psaným instrukcím, orientace v psaném textu.

Slovní zásoba: Sport, běh, lidské tělo, charita.

Gramatika: Imperativ, reflexivní slovesa.

 

Communication: Expressing what I like and why, writen instruction comprehension, orientation in a written-text.

Vocabulary: Sport, running, human body, charity.

Grammar: Imperative, reflexive verbs.

 

Počet stran / Number of pages: 2 x 8

Formát/Format: pdf, A4, 16 stran

Vhodné ke kopírování / Ready to copy

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “STUDUJI B1: Výhodný balíček / Budget-wise package”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *