Česká slovesa – prézens

Česká slovesa – prézens

Přítomný čas sloves

Gramatika, kterou se studenti češtiny učí mezi prvními. Jak postupovat při jejím vysvětlování? Jak studentům pomoci osvojit si ji? A jak trénovat a upevňovat?

Najednou, nebo zvlášť?

Učíte přítomný čas sloves najednou, to znamená učíte studenty všechny typy časování současně, nebo jdete postupně po jednotlivých skupinách, například slovesa -AT, potom -ET/-IT atd.? Možná to záleží na učebnici, podle které učíte. Ty nejpoužívanější také nevolí jednotný postup. Česky krok za krokem 1 nabízí studentům konjugaci v prézentu najednou v lekci číslo 1. Stejná autorka v učebnici Čeština expres A1/1 postupuje pozvolněji a konjugace po skupinách sloves se zakončením -AT, -ET/-IT, -OVAT a nepravidelná slovesa je rozložena v pěti lekcích. A stejně tak kolektiv autorů v učebnici Čeština pro cizince A1‒A2. Česky prosím I potřebuje ke zvládnutí čtyři lekce. A mohli bychom ve výčtu pokračovat.

Já se kloním k postupnému osvojení prézentní konjugace. Zvláště Neslované mají co dělat, aby vše zvládli. A i Slované ocení, když můžou postupně nabývané znalosti trochu upevnit, než půjdeme dál.

Výklad

Výklad konjugace nebývá komplikovaný. Ukázka odebrání infinitivního zakončení a jeho nahrazení koncovkami novými je obvykle názorná, nejlépe s použitím tabulky, kterou můžeme nechat studenty vytvořit podle textu, na němž jim konjugaci ukazujeme, nebo kterou najdeme v každé učebnici. Kde se učební materiály liší, to je „označení“ typu konjugace: někde se setkáme s kategoriemi sloves se zakončením -AT, -ET/-IT, -OVAT, jinde s časováním sloves typu -Á, -Í, -UJ-, -E (u nepravidelných). Mně se osvědčil první typ označení – studenti se obvykle učí infinitivní podobu slovesa, aby ji byli schopni dohledat ve slovníku, a ta jim pomáhá určit typ konjugace. Moc se mi líbí označování nepravidelných sloves hvězdičkou v učebnicích L. Holé a P. Bořilové, používám ji také, když píšu studentům nové nepravidelné sloveso, je to jednoduchý a jasný signál.

Procvičování

Učebnice nám obvykle nabídne i několik cvičení, aby si studenti novou gramatiku zapamatovali. V případě učebnic L. Holé pak i doprovodný materiál na webu Czech step by step.cz. Ale co dál? Kombinace materiálů z různých učebnic se mi moc nevyplácí, pokud se nejedná o stejného autora: různí autoři pracují s různou slovní zásobou, a než ji studenty předučím, ztratíme spoustu času.

Moc ráda využívám knihu Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1 od Zdeny Malé, která doplňuje učebnice Čeština expres A1/1 a Česky krok za krokem.  Najdete v ní spoustu inspirace do lekcí, a to nejen k procvičení sloves – křížovky, puzzle, karetní hry, domina… Cenné jsou také herní plány připravené ve formátu A4 a vhodné ke kopírování. 

Další cvičení si většinou připravuji sama a ráda se s vámi podělím. Nejjednodušší pomůckou jsou karty s infinitivy sloves. Hodí se jak ke drilovému procvičování, tak k dalším aktivitám (vytváření vět, otázek, krátkých příběhů…).

Poté, co si studenti už nová slovesa osvojili, využívám k podobnému tréninku obrázky aktivit. Studenti popisují, co dělají lidé na obrázcích, ptají se apod.

Dále se mi osvědčily balíčky otázek: kartičky, na kterých jsou slovesa použita v otázkách. Studenti si otázky losují nebo je dávají jeden druhému a odpovídají. Karty, obrázky i otázky rádi trénujeme formou hry speak dating.

Výborně fungují taky lodě – znáte námořní bitvy na čtverečkovaném papíru? A5 – zásah? Stejně funguje i hra na trénink sloves, jen vodorovně budete mít zapsaná slovesa a svisle já, ty, on, Eva, rodiče… Anebo obráceně. Inspiraci najdete i ve výše zmíněné knize her.

Pro trénink v lekci i samostatně doma se skvěle hodí taky sety v aplikaci Quizlet, například takový na procvičení sloves -AT. Quizlet nabízí hned několik funkcí, co s kartami dělat (více o Quizletu tady).

Já i studenti máme moc rádi aplikaci Kahoot. V ní můžete vytvářet kvízy, v nichž studenti nejčastěji vybírají jednu z odpovědí. Jestli Kahoot neznáte, podívejte se na něj nejdřív očima studenta. Stáhněte si aplikaci do telefonu, otevřete ji, klikněte dole na Enter PIN a zapište tento kód: 0797054. Spustí se hra na trénink prézentní konjugace sloves (POZOR: hru je možné hrát do 16. 10. do 23:59, pak platnost PIN kódu končí). Jestli se vám to zalíbilo, pusťte se do vytváření vlastního kvízu. Je to jednoduché a Kahoot vám nabídne instruktážní videa, jak to udělat. K tomu doporučuji použít počítač nebo tablet, bude se vám s aplikací pracovat pohodlněji.

Aplikace mám obecně moc ráda, proto nabízím ještě jednu, Genial.ly – zahrajte si se studenty šipky a procvičte si slovesa -ET/-IT .

A co vy? Učíte prézentní konjugaci v jednom bloku? Jaké označení kategorií sloves používáte? Jak časování se studenty procvičujete mimo učebnici? A jaké tipy či triky se vám ve výuce tohoto tématu osvědčily? Těším se na vaše komentáře a postřehy.

21. září 2020

About the Author

Jitka Pourová administrator

    Leave a Reply