Mgr. Jitka Pourová

Učím cizince česky. Pomáhám jim žít v Česku bez jazykové bariéry a uspět v práci nebo ve studiu.

Češtinu učím od roku 1994. Vystudovala jsem bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy včetně státní zkoušky z psychologie a pedagogiky. Začínala jsem jako učitelka českého jazyka na základní škole v Praze. Zájem o češtinu jako cizí jazyk mě přivedl do nástavbového kurzu pro lektory češtiny pro cizince. Od roku 2013 už se věnuji pouze výuce cizinců.

Učím češtinu v individuálních i skupinových kurzech, soukromě i ve firmách. Učím Slovany i Neslovany. Spolupracuji s jazykovými školami James Cook Languages, Glossa a Institut cizích jazyků. V kurzech jsem se zatím setkala se studenty 31 národností z více než 30 zemí světa. Jejich motivace ke studiu je různá, ale vždycky se snažíme společně se zaměřit na to, kde a jak můžou/chtějí/potřebují využít češtinu v praxi. A tomu pak přizpůsobíme výuku.

Mluvím anglicky (mezinárodní zkouška FCE a STANAG 6001, 3. stupeň) a rusky. Oba jazyky můžu použít jako zprostředkovací pro začínající studenty. Od roku 2016 jsem také akreditovaná zkoušející a zadavatelka jazykových testů ECL pro úroveň A2-C2.

Stejně jako moji studenti se i já stále učím. Pomáhají mi v tom sami studenti, také kolegové lektoři nebo členství v Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka. Inspiraci nacházím i v knížkách, filmech, v cestování.

O tom, jak se cizinci učí česky, jsem si povídala v Českém rozhlase – Radiožurnálu se Zuzanou Burešovou.

 

Dělám jazykové korektury. Upravuji texty klientů, aby je mohli bez obav zveřejnit.

Korekturám českých textů se věnuji od roku 1995. Bohemistické vzdělání je mi k nim dobrým základem. Pracuji či pracovala jsem např. pro společnosti Aspena, Vigour, Mensa, Chicory, nakladatelství Portál, REBO Production, Knižní klub nebo pro Sdružení Linka bezpečí. Koriguji taky individuální texty, často se na mě obracejí například studenti se svými vysokoškolskými pracemi. Můžu korigovat překlady z angličtiny a ruštiny.

Dříve jsem se vedle výuky a korektur věnovala také zaměstnáním v jiných oborech. Kromě bohemistiky jsem vystudovala ještě obor informační studia a knihovnictví, kombinovala jsem proto obě zaměření. Pracovala jsem jako vedoucí marketingu nakladatelství Portál, ve státní správě jako referentka i manažerka. Získala jsem tím cenné zkušenosti a rozšířila jsem si rozhled. To mi dnes pomáhá při práci se studenty mnoha různých profesí i mentalit, stejně jako při práci s texty z rozličných oborů. Od roku 2015 jsem na volné noze.

Více o mně najdete v níže uvedeném přehledu profesních milníků, mém profilu na LinkedIn a Na volné noze. Podívejte se také na reference mých studentů, kolegů a klientů.

 

Profesní milníky a úspěchy:


 2016

  • roční jazyková příprava skupiny zahraničních studentů na přijímací zkoušky na Vysokou školu chemicko-technologickou a Českou zemědělskou univerzitu, progres z úrovně 0 na B2
  • úspěšná příprava zahraničního studenta na složení zkoušky z českého jazyka pro získání trvalého pobytu v ČR
  • vedení intenzivního měsíčního kurzu češtiny pro cizince A2 s každodenní výukou v rámci letní jazykové školy
  • získání akreditace pro zkoušející a zadavatele jazykových testů ECL pro úroveň A2-C2

2015

  • zahájení spolupráce s jazykovými školami James Cook Languages, Glossa a Institut cizích jazyků

2009 –2015

  • manažerské působení v nakladatelství Portál, s.r.o. – vedoucí oddělení marketingu, komplexní zajištění propagace knih nakladatelství, komunikace s médii a veřejností, internetový marketing…

2002-2008

  • manažerské působení na Ministerstvu obrany ČR, zástupkyně ředitele úřadu, koordinace činnosti úřadu při zpřístupňování dokumentů žadatelům, přednášková činnost, komunikace s veřejností

 

Fotografie lektorky: David Nogol