Český pravopis zvládne každý – kurz

Intenzivní kurz k zopakování a zvládnutí českého pravopisu

Jednodenní workshop pro Čechy

 

Program kurzu:

 • Zopakujete si pravidla českého pravopisu.
 • Zaměříme se na tradiční problematické jevy: psaní i/y, mě/mně, bě/bje, pě/pje, vě/vje, s/z, psaní velkých písmen, interpunkci aj.
 • Vše si vyzkoušíte na množství cvičení a praktických reálných textů.
 • Zodpovím vaše dotazy a budeme se věnovat i situacím, v nichž se s pravopisem nejčastěji setkáváte.
 • To vše zábavněji, než jak si pamatujete z výuky pravopisu ze školy.

 

Časová dotace:

 • 3 x 90 minut ve dvou blocích/1 den
 • čas dle dohody (např. 9─12.10 hod. a 13─14.30 hod., 10minutová přestávka v prvním bloku)

 

Cena:

1 790 Kč/1 účastník

Cena zahrnuje:

 • výuku v rozsahu šesti 45minutových lekcí
 • pracovní listy pro každého účastníka
 • seznam praktické literatury a internetových zdrojů pro pomoc v konkrétních situacích či pro další seberozvoj
 • lektorné a dopravu lektorky na místo workshopu v Praze. Pokud se kurz koná mimo Prahu, účtuji příplatek za dopravu (5 Kč/km), příp. ubytování.

Místo workshopu: dle dohody, nejčastěji v prostorách objednávající firmy.

 

Pro koho je workshop vhodný:

 • pro firmy, které chtějí vyškolit své kolegy.
 • pro jednotlivce, kteří se chtějí zlepšit v používání českého pravopisu. To jste vy, pokud píšete texty (články, zprávy, e-maily, propagační texty…) a potřebujete si být jisti bezchybností, překládáte z cizího jazyka do češtiny, děláte jazykové korektury, kontrolujete texty svých kolegů, studujete a musíte psát různé typy prací (bakalářské, seminární, diplomové aj.), potřebujete pomoci svým dětem se školním učivem apod.

 

Mám zájem o tento kurz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva